- Selskaper som har virksomhet i konfliktområder bør utvise spesielt høy aktsomhet for å unngå å bli involvert i krenkelser av menneskerettigheter og beskytte sårbare enkeltmennesker, sier senioranalytiker Kiran Aziz i KLP Kapitalforvaltning. Foto: KLP

Kommune- og helse-Norges eget pensjonsselskap, KLP, har gjort nye vurderinger etter at FNs høykommissær for menneskerettigheter offentliggjorde en liste over selskaper med virksomhet knyttet til de israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder.

– Vår vurdering er at det er en uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden, sier senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning, Kiran Aziz.

Vurderingene er gjort på bakgrunn av reglene om okkupasjon i Haagreglementet og den fjerde Genèvekonvensjonen, skriver KLP i en pressemelding. Pensjonsselskapet sier også at de jobber etter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

– Dette innebærer at selskapene har et ansvar for å respektere og beskytte menneskerettigheter i alle land de opererer i, uavhengig av om staten selv overholder disse rettighetene. Konflikt kan innebære særlig høy risiko for menneskerettighetskrenkelser, sier Aziz.

Fra før er det Myanmar-koblede selskapet Adani Ports and Special Economic Zone også ekskludert fra KLPs investeringer på grunn av aktsomhet.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

Utelukker på Vestbredden for 275 millioner

Eksklusjonene omfatter selskaper innen bank, bygg og anlegg, infrastruktur og telekommunikasjon på Vestbredden. KLP har solgt aksjer og obligasjoner i disse selskapene til en verdi av 275 millioner norske kroner.

– Bankene er ekskludert på grunn av at vi mener de gjennom finansiering av boligbygging, bidrar til utvikling, utvidelse eller vedlikehold av bosetningene. Bygg og anleggsvirksomheter er utelukket på grunn av deres leveranser av materialer og infrastruktur. Utelukkelsen av telekommunikasjonsselskapene er gjort fordi kommunikasjonstjenester anses som grunnleggende infrastruktur for moderne samfunn sier Aziz.

I tillegg er det gjort fire individuelle vurderinger på selskaper som leverer energi-, kommunikasjons- og overvåkingstjenester. KLP har besluttet å ekskludere alle fire.

– Disse tjenestene inkluderer tilgang til strøm og drivstoff, og overvåking av bosettingenes eksterne grenser. Vi mener at disse tjenestene spiller en viktig rolle i vedlikehold og videreføring av bosetningene, sier Aziz.

Har forsøkt dialog

KLP har kontaktet alle de berørte selskapene for å etablere en dialog, og har fulgt opp dialogen på grunn av manglende svar.

– Vi ønsker alltid å ha dialog med selskapene for å kunne påvirke gjennom vår eiermakt. Da vår påvirkning ikke ga resultater, valgte vi å ekskludere selskapene, sier Aziz.

Disse selskapene er ekskludert fra KLP og KLP-fondene på Vestbredden per juni 2021

 • ALSTOM SA 
 • ASHTROM GROUP LTD 
 • ELECTRA LTD 
 • BANK HAPOALIM BM 
 • BANK LEUMI LE-ISRAEL 
 • FIRST INTL BANK ISRAEL 
 • ISRAEL DISCOUNT BANK-A 
 • MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 
 • ALTICE EUROPE NV 
 • BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 
 • CELLCOM ISRAEL LTD 
 • PARTNER COMMUNICATIONS CO 
 • DELEK GROUP LTD 
 • ENERGIX-RENEWABLE ENERGIES 
 • PAZ OIL CO LTD 
 • MOTOROLA SOLUTIONS INC 
Annonse
Kjære leser, når du først er her: Transit Magasin har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer kritisk journalistikk om internasjonale spørsmål.
Du får tilgang til alt innhold - PLUSS (+)