Ill.foto: Unsplash.

Det vil si: Her i Norge har vi brukt opp årets tildelte ressurser for lenge siden, nemlig 12. april. For verdens land samlet går vi i minus fra torsdag 29. juli.

Det er den internasjonale tenketanken Global Footprint Network som hvert år regner ut en dato for Earth Overshoot Day, eller overforbruksdagen på norsk. Ifølge rapporten som er publisert forbruker vi nå natur som om vi hadde 1,7 jordkloder å ta av.

– Vi står midt i en klimakrise og en naturkrise. Utslippene går ikke raskt nok ned, og vi mister natur i et alarmerende tempo. Til syvende og sist truer dette livsgrunnlaget vårt. Alle varsellamper blinker blodrødt. Vi står midt i en forferdelig pandemi mens ekstremvær som følge av klimaendringer herjer over hele kloden. Det blir ikke mer tydelig enn dette, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond, i en pressemelding.

Grafen viser når på året verdens land har brukt opp sine naturressurser. Earth Overshoot Day

100 dager med muligheter

Global Footprint Network markerer dagen i dag blant annet ved å lansere initiativet 100 Days of Possibility, som gjøres sammen med miljøverndirektoratet i Skottland og noen kommersielle aktører. Initiativet skal presentere dokumenterte og skalerbare løsninger som skal bidra til økologisk balanse med de biologiske ressursene vi har til rådighet, og som lar seg regenerere på bærekraftig vis.

Tidspunktet for lanseringen faller også sammen med at verdens ledere om ca 100 dager samles i Glasgow for å delta i det neste store klimatoppmøtet, COP26, et møte som blir sett på som svært avgjørende for jordas framtid.

Naturtoppmøte i Kina

Årets Overshoot Day er i år tilbake på den samme gale kursen som tidligere, etter at koronapandemien gjorde til at datoen i fjor ble «forsinket» med tre uker. Ifølge Global Footprint Network har det globale økologiske fotavtrykket vårt økt med 6,6 prosent sammenliknet med i fjor, hovedsaklig grunnet økte CO2-utslipp.

– «Normalen» før pandemien kan ikke bli den nye. Vi trenger mer natur, ikke mindre. Det er nå vi har mulighet til å handle, og den må vi gripe før det er for sent. Hvis vi nøler vil det få katastrofale og permanente konsekvenser for både mennesker og dyr, sier Karoline Andaur i WWF.

COP26 er ikke det eneste avgjørende miljøtoppmøtet kommende høst. Andaur minner om Naturtoppmøtet i Kina, som holdes i perioden 11. til 24. oktober

– Det er helt avgjørende at verdens ledere blir enige om en forpliktende naturavtale på Naturtoppmøtet i Kunming senere i år. Her må Norge ta en lederrolle slik at den blir så ambisiøs som mulig, sier Andaur.