Farlig å vente? Eksperter om barn av IS-kvinner

Bør Norge hente hjem kvinner som sluttet seg til IS og barna deres? Eller er det tryggere å la være?

Flere norske kvinner som dro til Syria da IS herjet, ønsker seg nå hjem. Det har utløst en debatt om den norske staten bør bidra til å hente kvinnene og barna deres til Norge, eller la dem bli i fangeleiren Al-Hol.

Flere av dem som mener at IS-kvinnene og barna deres bør hentes hjem, bruker sikkerhet som argument. De mener det er risiko for at barna kan bli radikalisert i leiren, og at det dermed er farligere å la dem bli.

Hva sier terrorforskere og sikkerhetsmyndigheter?

I denne videoen har vi intervjuet terrorforskerne Mia Bloom, professor ved Georgia State University, og Magnus Ranstorp, forskningsleder ved Försvarshögskolan i Sverige.

Vi har også sett på hvordan sikkerhetsmyndighetene i Norge og andre nordiske land vurderer risikoen.