Norsk Folkehjelp har valgt ny styreleder, og to nye nestledere

Amalie Hilde Tofte er valgt som ny styreleder i Norsk Folkehjelps sentralstyre. Tofte jobber til daglig som internasjonal sekretær i LO-forbundet Industri Energi.

Hun har en mastergrad i utviklingsstudier og en mastergrad i demokratibygging. Hun har jobbet på den norske ambassaden i Hanoi, og vært på fredskorpsutveksling i Malawi. Gjennom sitt arbeid i Industri Energi har hun også samarbeidet med Norsk Folkehjelp om et prosjekt i Sør-Sudan, Olje for utvikling i Bolivia og Libanon samt om næringslivets samfunnsansvar i Ecuador og Sør-Afrika.

Liv Nesse er valgt til første nestleder i sentralstyret. Nesse er utdannet fra NHH som siviløkonom, Master of Science in Business, samt statsautorisert revisor, Master in Auditing and Accounting, samt at hun har et mellomfag i pedagogikk og grunnfag i psykologi fra Universitetet i Bergen. Fra 2009 til 2011 var Liv økonomisjef i Norsk Folkehjelp. Hun har sittet i Kontrollkomiteen i to perioder. I dag arbeider Liv som Finansdirektør i et energiselskap.

Stine Elisabeth Antonsen er valgt til andre nestleder i Norsk Folkehjelps sentralstyre. Antonsen er 36 år og har vært med i Norsk Folkehjelp siden 2005, hvor hun er medlem av lokallagsstyret i NF Drammen og Sande. Hun ble valgt som leder av lokallaget i 2012 og har også sittet i regionstyret i region Sørøst som både utvalgsmedlem og leder. Stine Elisabeth er sanitetsmannskap og kvalifisert førstehjelps-, søk- og redningsinstruktør.

Styret sitter i en toårsperiode, og landsmøtet 2023 velger nytt styre.