Morten Eriksen takker av som daglig leder i Atlas-alliansen

Morten Eriksen ble ansatt som leder i Atlas-alliansen april 2013 og gir seg nå etter snart ni år i lederstolen for å slippe til nye krefter.

Det skriver organisasjonen i en melding på egne nettsider.

— Jeg nærmer meg pensjonsalder med stormskritt og må innrømme at jeg ikke har det samme overskuddet lenger, sier Morten Eriksen.

– Atlas-alliansen er inne i en spennende og viktig fase hvor vi både skal sikre kvalitet på alt det gode arbeidet som er i gang, samtidig som vi må være åpne for nye utfordringer og muligheter som ikke minst Global Disability Summit (GDS) vil medføre. Selv om vi har fått til mye de siste årene, kanskje spesielt med Together for Inclusion og samarbeidet der med helt sentrale organisasjoner, så er det fortsatt en lang vei å gå til vi opplever likestilling og full inkludering i bistanden.

— Spesielt blir det viktig å løfte inkludering i den humanitære innsatsen. Skal vi klare å fortsette fremgangen bør det derfor nye krefter inn i ledelsen – en sliten daglig leder er verken Atlas-alliansen eller jeg selv tjent med, fortsetter Morten.

Styret har mottatt beskjed om at Morten Eriksen ber om avløsning i rollen som daglig leder av Atlas-alliansen:

— Det er ingen tvil om at Mortens lederskap har hatt en sentral og avgjørende betydning for den utviklingen vi har hatt i Atlas-alliansen under hans ledelse. Atlas-alliansen fremstår i dag som en profesjonell og inkluderende bistandsaktør som mer enn noen gang viser viktigheten av at utviklingsarbeid for funksjonshemmede både gjennomføres og ledes av funksjonshemmede, sier styreleder Lilly Ann Evenstad. Hun er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).