En omstridt rapport fra en organisasjon med adresse på Lillehammer skapte overskrifter i verdenspressen i august 2021. Rapport fra RHIPTO – Norwegian Center for Global Analyses – gikk verden over om hvordan Taliban gikk fra dør til dør og opererte med svartelister. Omstridt, villedende og farlig, er ord som forskere brukte om rapporten da innholdet ble kjent.

Denne uka ble RHIPTOs direktør Christian Nellemann pågrepet av Økokrim for grovt økonomisk bedrageri, etter avsløringer fra Filter Nyheter.

Her gir vi deg hele historien om RHIPTO, om hvordan en Taliban-rapport gikk viralt i internasjonal presse, hvordan en liten Lillehammer-basert organisasjon i noen dager hadde overskriftene i verdenspressen, til pågripelsen av RHIPTO-direktøren i Oslo sentrum.

Christian Nellemann, direktør for Rhipto. Her avbildet ifm en høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité i 2015. Foto: Stortinget

Intervju med den nå siktede Christian Nellemann (intervju fra 26. august) også gjengitt nedenfor.

Rapporten som ga RHIPTO et internasjonalt navn

Den omstridte rapporten ble 19. august omtalt i N.Y Times, britiske The Independent, BBC og internasjonale pressebyråer som AFP. Her hjemme plukket NTB og flere av de største mediene opp saken dagen etter. Dagbladet hadde RHIPTO-direktør Christian Nellemann som hovedkilde til påstandene om at Taliban opererer med svartelister og gjennomførte en pågående dør-til-dør-aksjon etter de gikk inn i Kabul 15. august, for å henrette enkeltpersoner og deres familiemedlemmer. 

Informasjonsbehovet fra verdenssamfunnet etter at Taliban gikk inn i Kabul 15. august var enormt. Verdenspressen dekket situasjonen svært tett, men informasjonsflyten var like kaotisk som situasjonen i Afghanistan.  Militær informasjon, etterretningsinformasjon, krav fra sivilsamfunn og NGOer, offisielle meldinger fra departementer og myndigheter, ble kastet mot oss.

RHIPTO trekker koblinger til FN på egne nettsider, og rapporten fikk derfor et FN-stempel i verdens aviser, også her hjemme. På egne nettsider hevder organisasjonen at de er et «UN-Collaborating Rapid Response Center on Environment, Development, Peace and Security». 

I dagene som fulgte utover i august, økte kritikken mot RHIPTOs rapport. NTB trakk tilbake formuleringer som antydet at dette var en offisiell FN-rapport, etter tips fra Transit magasin. 

Rapporten fra RHIPTO er på fire sider, og forteller at disse meldingene er sendt fra Taliban til en anonymisert mottaker: 

«Du bes om å innfinne deg ved Militær- og etterretningskommisjonens hovedkvarter i Kabul, for å avgi informasjon om ditt arbeid med og tilknytning til England og USA.»

«Hvis du ikke melder deg til kommisjonen, vil dine familiemedlemmer bli arrestert i stedet. Dette er ditt ansvar. Du og dine familiemedlemmer vil bli behandlet i henhold til Sharialov.»

Dette er sitater fra rapporten, som er oversatt fra pashto, et offisielt språk i Afghanistan. Rapporten fra RHIPTO har tittelen «Taliban intensiverer jakten på enkeltpersoner eller familiemedlemmer og samarbeider med NATO eller amerikanske styrker i Kabul, Jalalabad og andre større byer, Afghanistan», og er datostemplet 18. august. 

Eneste kilde

Transit magasin har fått tilsendt rapporten som er merket som «Konfidensiell». 

Vi mottok den fra Christian Nellemann, direktør ved RHIPTO, i august 2022. Han fortalte da til Transit at etter at den ble lekket først til N.Y Times så valgte de allikevel å kommentere rapporten og også selv sende den til redaksjoner.

Hvorfor rapporten er produsert er beskrevet i innledningen; «FORMÅL: Levere SITREP om Taliban -handlinger som truer tidligere regjeringsmedlemmer og deres familier i større byer, inkludert Kabul». Formålet er definert av RHIPTO selv:

Hvem har definert formålet? 

— Det er oss selv. Når vi får inn meldinger fra våre kilder så setter vi opp dette, og vi sender dette videre til vårt nettverk. Vi lager informasjon for FN. Vår oppgave er at når vi får inn info, så sender vi beskjed om dette til våre distribusjonslister.

Hvem sender dere dette til? 

— Jeg kan ikke gi deg en distribusjonsliste, dette er konfidensiell informasjon. Men den er sendt til noen i FN.

Nellemann fortalte til Transit magasin at de ikke har laget rapporten på oppdrag fra noen, men at de mottar økonomiske midler fra «flere europeiske land» for å produsere denne typen rapporter når de mottar informasjon fra sitt internasjonale nettverk. Rapportene produserer de fortløpende på eget initiativ, ifølge Nellemann, som også sier at de har avtaler med INTERPOL og UNODC.

«Uttrykket «blacklist» er ikke noe som kommer fra oss. Men la meg si det slik: Jeg er ikke et sekund i tvil om at Taliban har en «blacklist». Vi snakker om en systematisk jakt på mennesker, godkjent på veldig høyt nivå i Taliban-hierarkiet» – dette sier Christian Nellemann til Dagbladet.

Kampen om narrativet

Å dekode og analysere informasjonsflyten i en så komplisert og het konflikt som Afghanistan var og er, er enormt vanskelig for pressen. Med et så skrikende informasjonsbehov etter USA og NATOs tilbaketrekking, så kommer også informasjonskaoset. 

Anerkjente Afghanistan-forskere uttalte seg kritisk til rapporten fra RHIPTO, og uttrykte  bekymring for hva ubekreftet informasjon kan gjøre med politikkutviklingen i og rundt Afghanistan: 

«Av den informasjon vi kan lese i rapporten, virker konklusjonen absolutt overdrevet», sa  Thomas Ruttig til Morgenbladet, 27. august 2021. Han er seniorforsker ved Afghanistan Analyst Network (AAN).

«Rapporten ble så dominerende i nyhetsbildet at den også får stor innflytning på oppfatningen til beslutningstakere blant organisasjoner og land over hele verden», sier Kristian Berg Harpviken, seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Til Morgenbladet sier forskerne at rapporten kan være villedende og farlig. 

Ifølge egne nettsider har RHIPTO ansatte i både Oslo, London og Paris. Etter hva Transit kjenner til ble RHIPTO ble etablert i 2015 i Fabrikken på Lillehammer, en startup-hub som holder til i lokalene til tidligere Steen og Strøm møbelfabrikk. Ifølge nettsidene til RHIPTO har de kontor i Oslo, men oppgir ingen adresse. Ifølge Brønnøysund holder de fortsatt til på Fabrikken i Lillehammer. 

— Jeg vil ikke si hvor mange ansatte vi har, av hensyn til våre ansattes sikkerhet. Vi har heller ikke lenger en fast adresse, vi sa opp kontoret i forbindelse med pandemien. Vi jobber globalt, sier Nellemann til Transit.

Rune Henriksen og Christian Nellemann driver foreningen RHIPTO. Bilde: Utsnitt fra årsrapport 2019.

I Brønnøysundregistrene kan vi lese at «Formålet med RHIPTO Rapid Response – Norwegian Center for Global  Analyses er et non-profit senter satt opp for å støtte FN med rask informasjon og analyse om miljø, sikkerhet og utvikling.» 

Utenriksdepartementet svarte dette til Transit magasin, den 30. august:

«Utenriksdepartementet støttet RHIPTO Norwegian Center for Global Analyses fra november 2014 til juni 2021», skriver UDs kommunikasjonsavdeling i en e-post til Transit Magasin. «Bakgrunnen for samarbeidet med Rhipto var St.meld. 37 (2014-2015) (Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken) som påpekte et behov for å identifisere årsaker til globale sikkerhetsutfordringer, særlig trusselfinansiering, i utviklingsland.»

«Senteret produserer analyser om drivkrefter bak konflikt i sårbare stater. Organisasjonen er uavhengig og analysene står for deres egen regning», skriver UD i sin e-post til Transit.

Også vi i Transit Magasin publiserte den første NTB-meldingen som omtalte Talibans svartelister og dør-til-dør-aksjoner. Etter tilbakemeldinger fra våre kilder og vurderinger rundt RHIPTO-rapportens grunnlag valgte vi på avpublisere saken, fordi vi ikke ønsket å bidra til å spre ubekreftet informasjon rundt den svært så uoversiktlige situasjonen i Kabul.

Transit Magasin informerte NTB om dette, som valgte å endre sin melding om rapporten. Vi har ikke publisert NTBs oppdaterte utgave.

2022: Siktes for grovt bedrageri

Utover høsten 2021 undersøkte Filter Nyheter RHIPTOs inntekter, hvor over 50 millioner kroner kom fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Filter Nyheter kunne i oktober avsløre at organisasjonen brukte bistandspenger fra UD til å kjøpe hytte på fjellet

Noen uker senere fortalte Filter Nyheter at departementene krevde tilbake 12,7 millioner fra RHIPTO.

Da RHIPTO-direktør Christian Nellemann 12. januar 2022 ankom Klima- og miljødepartementet i Oslo til et møte, ventet etterforskere fra Økokrim på ham. Det var Filter Nyheter som først omtalte pågripelsen

– Jeg kan bekrefte at direktøren i Rhipto er pågrepet og at vi i dag tidlig, etter en rettslig beslutning, gikk til aksjon mot en bolig og andre adresser som kan knyttes til foreningen. Vi ønsker nå å få siktedes forklaring, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til Filter Nyheter.

Nellemann er nå siktet for grovt bedrageri av bistandspenger gjennom fem år i den norske foreningen Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses.

Økokrim mener nå at alle utbetalinger til analyseforetaket i en femårsperiode har vært basert på uriktig rapportering fra Nellemann til Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD).

Transit magasin har forsøkt å komme i kontakt med Christian Nellemann denne uka, for å få en uttalelse, men han har ikke respondert på vår henvendelse.

Christian Nellemann

  • Har doktorgrad fra Norges landbrukshøgskole i 1998 om beiteområder for reinsdyr og moskus i Arktis.
  • Forsker-stilling ved Norges landbrukshøgskole fram til 1999.
  • Ansatt ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Lillehammer fra 2000 til 2010.
  • Jobbet for GRID-Arendal fra 2005.
  • 2013-14: Christian Nellemann leder «FNs utrykningsenhet» ved GRID-Arendal, hvor han jobber med miljøkriminalitet.
  • 2015: Nellemann er medforfatter på en rapport om hvordan vindmøllekonstruksjon påvirker reinsdyrsvandring – og på en rapport om Libyas kriminelle økonomiske nettverk og terroristfinansiering.
  • 2015: Nellemann stifter RHIPTO, hvor han fortsatt jobber med ulike former for økonomisk kriminalitet og miljøkriminaltet.

Kilder: Filter Nyheter, Bistandsaktuelt, Dagbladet og NRK.