Lars Hvam, investeringsdirektør for fond i Nysnø og Christian Jebsen, Partner i Verdane. Foto: Nysnø Klimainvesteringer
- Annonse -
FIVH søker fundraisere

Fondet Verdane Idun I skal investere i teknologibaserte virksomheter i Europa som bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål og bidra til å utvikle et lavutslippssamfunn.

Ifølge pressemeldingen fra Nysnø blir fondet Europas største vekstfond for teknologibaserte virksomheter og er klassifisert som «fond med et bærekraftig investeringsmål», også kjent som et artikkel 9-fond under EUs rådsforordning.

- Annonse -

Nysnø Klimainvesteringer investerer 170 millioner kroner i fondet, og den totale investeringen i fondet er rundt 3 milliarder norske kroner (300 millioner euro).

Verdane Idun I vil investere i ambisiøse vekstselskaper som utvikler løsninger for utvikling av bærekraftige samfunn, rask og effektiv energiomstilling, og mer bærekraftig forbruk. Investeringene skal oppfylle finansielle kriterier og ha en positiv, målbar effekt på FNs bærekraftsmål, heter det.

– Med utgangspunkt i de unike verdiene og den teknologiske kompetansen nordeuropeiske virksomheter besitter, vil fond som kombinerer teknologi med bærekraft kunne bidra til å påvirke samfunnet positivt i stor skala. Vi er stolte av å være med på denne reisen med en investor som har demonstrert sin evne til å identifisere selskaper med teknologiløsninger som skaper en bedre hverdag for alle, bidrar til reduserte klimagassutslipp og som genererer solid avkastning, sier Lars Hvam, investeringsdirektør i Nysnø.

Fondet ledes av partnerne Christian Jebsen og Erik Osmundsen (bildet).

- Annonse -
- Annonse -
Støtt global journalistikk, tegn abonnement på Transit magasin