Kjersti Thoen er Kirkens Nødhjelps nye økonomidirektør

Thoen kommer fra stillingen som sjef for strategisk støtte og interne tjenester ved Diakonhjemmet, og begynner i stillingen i KN den 1. mai.

– Kirkens Nødhjelp er vist stor tillit både fra enkeltpersoner, norske myndigheter og andre donorer til å forvalte deres gaver og bidrag på en god måte. Jeg ser fram til å videreføre dette oppdraget sammen med dyktige medarbeidere, sier Kjersti Thoen.

Hun har fra før efaring fra ulike økonomi- og lederfunksjoner i Telenor, hvor hun blant var ansvarlig for etablering av Telenors globale fellestjenester innenfor økonomi og HR, og ledet økonomifunksjonen i Telenor Eiendom. Hun har også vært ansvarlig for oppbygging av alle økonomi- og finansrelaterte funksjoner i Grameenphone IT Bangladesh.

Thoen har flere års erfaring som styremedlem i Kirkens Nødhjelp.

– Kirkens Nødhjelps tilstedeværelse i krevende omgivelser stiller store krav til oss. Det er veldig motiverende å bidra til en kontinuerlig utvikling av forvaltningskapasitet også sammen med våre partnere. Jeg gleder meg til å gå inn i en organisasjon som har ambisjoner om å skape en mer rettferdig og bærekraftig verden, sier Thoen i en pressemelding.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, ønsker den nye økonomidirektøren velkommen:

– Kjersti Thoen har en meget solid faglig og erfaringsmessig bakgrunn fra de fagområdene som jobben i Kirkens Nødhjelp omfatter. Hun kjenner dessuten organisasjonen godt. Vi gleder oss til å ønske Kjersti velkommen som vår nye økonomisjef når Anders Østeby går av med pensjon 1.mai, sier Høybråten i en uttalelse.

Kjersti Thoen er utdannet siviløkonom fra NHH.