Russland boikotter FN-rettshøring om krigen i Ukraina

Russland nekter å delta i en rettshøring i FNs øverste domstol (ICJ), der ukrainerne har krevd en rettsordre om umiddelbar stans i krigen i Ukraina.

Det opplyser lederen for FN-domstolen i Haag Joan Donoghue mandag.

– Retten beklager det russiske fraværet i denne muntlige høringen, sier han.

Ukrainas representant Anton Korynevytsj mener de tomme russiske stolene «forteller mye.»

– De er ikke her i en rettslig instans, de er på slagmarken og fører en aggressiv krig mot landet mitt. Det er slik Russland løser tvister, sa han.

Få dager etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar stevnet landet Russland for å ha fabrikkert anklager om folkemord for å rettferdiggjøre krigen. ICJ la opp til to dager med rettsmøter i Fredspalasset i Haag, men Russland gjorde det klart at de ikke hadde planer om å delta.

Ukraina vil at domstolen skal beordre Russland om å stanse militære operasjoner i påvente av en rettslig løsning i tvisten.

– Domstolen har et ansvar for å handle. Russland må bli stanset, sier Korynevytsj.

ICJ ble satt opp etter 2. verdenskrig for å løse tvister mellom FN-land i henhold til internasjonale traktater og konvensjoner. Avgjørelser er bindende, men domstolen har ingen måte å håndheve dem på.