Mange misfor­stå­elser om «lekket» Pfizer-dokument

Dokumentet viser ikke at over 1200 personer døde på grunn av Pfizer-vaksinen i løpet av 90 dager. Det viser heller ikke en lang rekke hittil ukjente bivirkninger, og det ble ikke lekket etter å ha blitt forsøkt hemmeligholdt.