Huitfeldt varsler ekstra millioner: – Bekymret for krisen på Sri Lanka

Allerede før denne krisen var andelen feilernærte barn på Sri Lanka blant de høyeste i verden. Norge bidrar nå med 13 millioner ekstra kroner til akutte behov.

Den norske støtten på 13 millioner kroner går til å møte akutte behov for mat, ernæring og beskyttelse på Sri Lanka. Støtten går gjennom FN til arbeid med matsikkerhet og beskyttelse, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

– Jeg er bekymret over mat- og ernæringskrisen vi ser på Sri Lanka. Den vanskelige humanitære situasjonen rammer særlig kvinner og barn. Norge bidrar nå med 13 millioner kroner til de akutte behovene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FN frykter at situasjonen vil utvikle seg til en fullskala humanitær krise som følge av feilslåtte avlinger og den økonomiske og politiske krisen i landet. Den srilankiske befolkningen er hardt rammet av skyhøy prisstigning på basisvarer som ris og hvete, og mangel på drivstoff og medisiner. Drivstoffmangel gjør at mat ikke kommer fram til markedene.

Barn, gravide og ammende rammes særlig hardt av mat- og ernæringskrisen. Kvinner og barn blir i tillegg i økende grad utsatt for overgrep, og seksualisert og kjønnsbasert vold, skriver UD i pressemeldingen.

I denne situasjonen har FN lansert en humanitær responsplan, som Norge nå bidrar til:

Verdens matvareprogram (WFP) får fem av de 13 millioner som ble offentliggjort i dag. Arbeid mot seksualisert og kjønnsbasert vold og barns beskyttelse er en prioritet for Norge. FNs barnefond (UNICEF) og FNs befolkningsfond (UNFPA) får derfor henholdsvis 5 og 3 millioner kroner til deres arbeid med beskyttelse av barn og kvinner.

Støtten tas fra den humanitære budsjettreserven som er satt av for å reagere raskt ved akutte eller underfinansierte kriser i løpet av året.

Fakta:

  • Over 6,3 millioner mennesker på Sri Lanka mangler sikker tilgang på mat.
  • 40 prosent av befolkningen på 22 millioner får ikke i seg tilstrekkelig med næring.
  • 70 prosent av srilankerne har redusert sitt matinntak.
  • Den norske støtten går til FN-organisasjonene Verdens matvareprogram (WFP), FNs barnefond (Unicef) og FNs befolkningsfond (UNFPA).