– Dette er en unik mulighet til å få jobbe med kjernen av norsk bistand, i en tid hvor bistand er viktigere enn på lenge. Pandemi, konflikt og klimakrise har skapt mer fattigdom og uro, og på mange måter står verden på et vippepunkt, sier Lisa Sivertsen.
Lisa Sivertsen (46) er ansatt som ny avdelingsdirektør for velferd og menneskerettigheter i Norad. Hun leder i dag politikk- og kommunikasjonsarbeidet i Kirkens Nødhjelp, med lang og bred erfaring fra norsk utviklingssamarbeid og flere internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner.

– Dette er en unik mulighet til å få jobbe med kjernen av norsk bistand, i en tid hvor bistand er viktigere enn på lenge. Pandemi, konflikt og klimakrise har skapt mer fattigdom og uro, og på mange måter står verden på et vippepunkt, sier Lisa Sivertsen i en pressemelding.

Sivertsen har tidligere jobbet i CARE og Amnesty International Norge med menneskerettigheter, likestilling og utvikling. Som avdelingsleder i Kirkens Nødhjelp har hun hatt ansvar for hele politikk- og kommunikasjonsarbeidet. Sivertsen har også fungert som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og har de siste 15 årene hatt en rekke lederstillinger på ulike nivå.

– Lisa Sivertsen er strukturert og systematisk, en lyttende leder med stor interesse for folk rundt seg. Og hun har med seg dyp kunnskap om norsk bistand, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell. 

– Jeg er veldig glad for å få en så erfaren og kompetent leder på laget i vår ledergruppe i Norad. Lisa Sivertsen tiltrer stillingen som avdelingsdirektør for velferd og menneskerettigheter 1.oktober.Hun nådde opp etter en omfattende prosess blant svært sterke kandidater til denne stillingen, og får med dette ansvar for forvaltningen av norske bistandsmidler innen områder som global helse, utdanning, høyere utdanning og forskning, likestilling og menneskerettigheter.

– Det er avgjørende viktig at bistandsmidlene blir brukt mest mulig effektivt og målrettet for å demme opp mot den negative utviklingen vi ser i dag. Jeg ser frem til å bli med videre på dette arbeidet i Norad og gleder meg til å bli enda bedre kjent med de faglig sterke menneskene som jobber der, understreker Lisa Sivertsen.

Erfaringene fra sivilt samfunn og praktisk utviklingsarbeid, spesielt samarbeidet med lokale aktører, tror Sivertsen vil bli nyttig i den nye jobben – der hun altså vil gå fra å være tilskuddsmottaker til den som «sitter på pengesekken».

Sivertsen har også erfaring fra presse- og kommunikasjonsarbeid.

– En ambisjon vil fortsatt være å engasjere flere nordmenn gjennom å formidle kunnskap om global utvikling og resultatene av norsk bistand. Selv har jeg lenge hatt et stort engasjement for global utvikling og fattigdomsbekjempelse. Krisene vi nå ser konturene av, har bidratt til å skjerpe dette engasjementet, sier den påtroppende avdelingsdirektøren i Norad.

Lisa Sivertsen er opprinnelig fra Møre og Romsdal og bor nå i Oslo.