Fra Veterinærinstituttet til toppjobb i Europa 

Carlos das Neves er i dag direktør for forsking og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet. Nå begynner han i ny jobb ved European Food Safety Authority (EFSA).

European Food Safety Authority (EFSA), eit EU-organ som skal bidra til trygg mat og fôr i Europa, har tilbode Carlos Gonçalo das Neves (41) stillinga som deira nye Chief Scientist.

— Vi gratulerer EFSA og Carlos G. das Neves med utnemninga til ein viktig posisjon i Europa på det som samtidig er eit svært relevant fagområde for oss i Veterinærinstituttet og for Noreg, seier administrerande direktør ved Veterinærinstituttet, Torill Moseng.

— Det er sjølvsagt trist at Carlos forlet oss for no, men samtidig håper vi dette vil forsterke partnarskapet Noreg har med EFSA. Vi delar ein felles visjon for ei meir berekraftig framtid for trygg mat og sunne dyr, folk og miljø, fortset Moseng.

Kandidaturet til das Neves har fått støtte av Veterinærinstituttet og Landbruks- og matdepartementet. Den norske og portugisiske statsborgaren starter i sin nye jobb i Parma, Italia 1. november 2022.

— Eg er takksam og æra over å få tilbod om stillinga som Chief Scientist i EFSA. Eg vil takke Veterinærinstituttet og alle mine kollegaer for alt eg har lært frå starten min i 2013, og ikkje minst for dei fantastiske profesjonelle og personlege moglegheitene eg har fått og som har lært meg mykje som forskar, leiar og personleg. Dette er erfaringar som utan tvil vil hjelpe meg i møtet med nye utfordringar i Europa, seier das Neves.

Sjå pressemelding fra EFSA her.

Også Landbruks- og matminister Sandra Borch gratulerer Carlos G. das Neves, i en pressemelding:

– Carlos G. das Neves får med denne utnevnelsen en viktig posisjon i Europa. EFSA utfører risikovurdering som har stor betydning både for EU og Norge på en rekke fagområder i matkjeden, herunder mattrygghet, dyrehelse og plantehelse. Norge har eksperter i de vitenskapelige panelene og den norske Vitenskapskomiteen for mat og miljø samarbeider tett med EFSA, sier Borch.

Carlos Gonçalo das Neves er utdanna veterinær med doktorgrad i virologi og vilthelse. Han er kjent blant anna som medlem av sentrale internasjonale fagkomitear som jobbar innan Éin helse, trussel mot biologisk mangfald eller undersøker årsakane til pandemien og korleis førebu verda på eventuelle nye.

Han er professor II ved UiT – Noregs Arktiske Universitet og var inntil nylig president i Verdensorganisasjonen for vilthelse og sjukdomar. Hans forskingsområder og undervisning inkluderar dyrehelse, biodiversitet, vilthelse, nye helsetruslar og Éin helse.

Han tiltrer stillinga 1. november.