Bakgrunnsfoto: Wikimedia / Anders Hellberg / CC BY-SA 4.0

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Norge oppjusterte klimamåla sine til 55% før årets feilslåtte klimatoppmøte i Egypt, men det er lite som tyder på at vi faktisk når dette målet.

Greta Thunberg har rett: klimaløsninga må inkludere et brudd med kapitalismen. Evig vekst på en klode med begrensa ressurser og systematisk utnytting av det globale sør er ikke forenelig med en bærekraftig framtid.

Evig vekst er umulig på en klode med begrensa ressurser

Klimaaktivisten Greta Thunberg gikk for knappe to måneder siden hardt ut mot kapitalismens miljø-ødeleggende og rasistiske natur. Vi mener at kapitalisme-motstand er et helt naturlig resultat av bevissthet rundt klimaendringene.

FNs naturpanel har vært tydelige på at bærekraftig utvikling krever et system som ikke er avhengig av vedvarende økonomisk vekst for å fungere. Kapitalismen derimot, står og faller på evig vekst. Er det ikke vekst, går den i krise, som under finanskrisa i 2008. Kapitalismens vekst-trang medfører masseproduksjon på billigst mulig måte og et høyt, og voksende, forbruk. Det fører til at det tas i bruk mer naturressurser enn jorden tåler.

Behovet for privat profitt settes først under kapitalismen, uansett hva. En bedrifts suksess handler utelukkende om en faktor: hvor mye overskudd den kan skape. Dette fører til at fordyrende klimahensyn blir nedprioritert og at terskelen for å innføre politiske miljøkrav blir høyere. Selskaper kan alltid true med å flytte produksjonen til andre land med dårligere miljøkrav og arbeidsvilkår – og dermed billigere produksjon – uten hensyn til miljø-ødeleggelser i landene en flytter produksjonen til.

Vestens forbruk opprettholdes av utnyttelse av det globale sør

Vestlige “fast fashion”-selskaper produserer og sikrer sin profitt gjennom klær produsert i sweatshops, norske husdyr spiser regnskog-soya og telefonbatteriene våre inneholder kobolt gravd ut med barnehender i Kongo. Dagens kapitalisme er avhengig av denne utnyttelsen.

Som en dobbeltstraff rammer klimaendringene også urettferdig. Selvom det er det globale nord som står for brorparten av utslippene, er det det globale sør som rammes først og hardest.

Vi må løse klimakrisa nå

Rød Ungdom skjønner at vi har under et tiår på oss til å halvere klimagassutslippene, og at de med all sannsynlighet må kuttes innenfor rammene av en kapitalistisk økonomi. Derfor jobber vi for systemendring samtidig som vi jobber for realpolitikk innenfor dagens rammer.

Vi ønsker å satse stort på energieffektivisering, på sirkulærøkonomi, på å omstille økonomien vår fra olja til grønne industrier. Rødts klimaplan viser hvordan vi kan kutte langt mer utslipp enn regjeringa ønsker, på en rettferdig måte der de med mest, også skal bidra mest.

Skal vi bygge et reellt bærekraftig samfunn, må vi vekk fra kapitalismens behov for evig vekst. Kapitalismen vil alltid være grå – derfor jobber vi for grønn sosialisme.

Denne kronikken er skrevet av Alberte Tennøe Bekkhus, leder i Rød Ungdom og Syver Kleve Kolstad, leder av klima-og distriktspolitisk utvalg i Rød Ungdom.