SKOLEELEVER ER BUDSJETTAPERE: - De to siste årene har Norge endret sin utdanningsrolle globalt, skriver Mathias Slettholm, koordinator i utdanningsnettverket GCE.

Av: Mathias Slettholm, koordinator i utdanningsnettverket GCE

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Sosialistisk Venstreparti har fått på plass en mekanisme som skalføre til at Norge også i 2023 vil bruke én prosent av våre inntekter til bistand. Hele Stortinget er invitert til å bli enige om innretningen på mekanismen og vi håper alle som ser viktigheten av utdanning sørger for at det kraftige utdanningskuttet blir reversert.

Utdanning er den aller beste investeringen

Uten utdanning reduseres sjansen for en god fremtid for barn. Vi vet også at det er lønnsomt for landet.

Hver krone investert i utdanning gir ti til femten kroner tilbake i form av høyere lønninger og større skatteevne. Ingen land har kommet seg ut av fattigdom uten en kraftsatsning på utdanning, og utdanning begrenser tenåringsgraviditeter, minsker sannsynlighet for at barn blir barnesoldater og skaper fremtidshåp.

Nær halvering på to år

Men de siste to årene har Norge endret sin utdanningsrolle globalt. Utdanningsposten på bistandsbudsjettet er redusert fra omtrent 2 milliarder i 2021 til 1,1 milliard for 2023. De 900 millionene som er forsvunnet skaper en usikker situasjon for mange elever og studenter som har hatt begrenset utdanning siste årene.

Når skolene og universitetene endelig er så godt som åpne overalt etter pandemien, er inntrykket at Norge ikke lenger vil satse på dem.

Heldigvis setter SV en foreløpig fot i døra for videre satsing. Vi ber om at den nye mekanismen som skal gå til Ukraina og land påvirket av konflikten får flere barn og unge inn i skolen.

Flere utenfor skolen

Solide investeringer over mange år har fått mange barn inn i skolen, men pandemien satte utdanningsfeltet tilbake og nå øker antall barn og unge som ikke går på skolen. 244 millioner barn og unge var helt uten skole i 2021.

Vi ser en økning i barn i barneskolealder som ikke er på skolen, særlig på det afrikanske kontinentet. Ett av fem barn i barneskolealder er uten skolegang i Afrika sør for Sahara, noe som er nesten er likt som i 1990, viser tall fra Unesco.

30 år med framgang har stoppet fullstendig opp, og fortsatt er det langt flere jenter enn gutter som aldri begynner på skolen.

Kommersielle aktører kan ta vår plass

Hvis Norge trekker seg fra sin rolle som en betydelig bidragsyter til offentlige skoler i noen av verdens mest marginaliserte land, er det kommersielle krefter som prøver å fylle dette gapet og det vil forsterke ulikhet da det kun er pengesterke som vil ha råd til utdanning.

Vi vet at jo fattigere landene er, jo mer av utdanningen betales av foreldre. Dette har Norge tradisjonelt jobbet mot, og fått med seg store aktører som Det globale partnerskapet for utdanning (GPE) til å ikke støtte kommersielle skoler, og til og med Verdensbankens eget investeringsfond IFC har stoppet investeringene i disse.

Med andre ord er det ikke bare pengene Norge bidrar med til utdanningsbistand som teller, men også det ideologiske lederskapet som påvirker store globale aktører.

Hurdalsplattformen er tydelig på at Norge skal vektlegge ikke-profittløsninger i utviklingspolitikken. Å trekke seg fra denne posisjonen kan føre til at konkurrerende syn på utdanning får mer plass og blir dominerende og at det Norge har kjempet frem kan gå tapt.

Ny innovativ mekanisme kan styrke utdanningen

Vi er spent på hva som blir innretningen på den nye mekanismen som SV har kjempet frem i forhandlingene med regjeringen. Vi velger å være optimistisk og er nå forventningsfulle på vegne av barn og unge over hele verden som vil ha og som trenger utdanning for å skape et bedre liv for seg selv og bidra til en bedre felles fremtid for alle.

Utdanningsnettverket Global Campaign for Education (GCE) kjemper for retten til utdanning og består av følgende organisasjoner: ADRA Norge, Atlas-alliansen, Den norske UNESCO-kommisjonen, Digni, Flyktninghjelpen, Hei Verden, Norges Handikapforbund, Operasjon Dagsverk, Plan International Norge, Redd Barna, Right to Play Norway, SAIH, Sex og Politikk, Skolenes Landsforbund, SOS-barnebyer, Strømmestiftelsen, UNICEF-Norge og Utdanningsforbundet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her