Ecuador: Djevelrokkenes paradis

Farvannet ved Ecuadors kyst og øya Isla de la Plata kalles av eksperter et "hotspot" for de store djevelrokkene - en art som ellers er truet i størstedelen av verden.

Før i tiden fryktet sjøreisende møtet med den store djevelrokken, som man mente kunne føre til ulykker og uhell på havet. Foto: Emma Li / Pexels

Den store djevelskaten kaster en stor skygge, mens den glir majestetisk gjennom vannet som et romskip. 

Arten har et “vingespenn” på over seks meter og fanger næringsrike krepsdyr og plankton i sitt filtrerende gap på sin undervannsreise. 

Utenfor Ecuadors kyst har et forskerteam nettopp estimert antall djevelskater (Mobula birostris), også kjent under navnet “black manta ray”, til å være over 22 0000. 

Oppdagelsen er trykket i det vitenskapelige tidsskriftet Marine Ecology Progress. 

Hvis det er vanskelig å ta inn over seg hvor stor en gruppering på 22 000 djevelrokker er, så får du litt hjelp her: 

Antallet er ti ganger høyere enn i andre områder, hvor det fascinerende havdyret ellers tar sine daglige svømmetak. 

– Det er klart at det er noe nytt på ferde her, uttaler Joshua Stewart, lektor i marinbiologi, som sammen med en håndfull havkyndige kollegaer står bak oppdagelsen. 

– Dette er en sjelden historie, som gir anledning til havoptimisme. Typisk estimerer vi grupperinger (av djevelrokker, red.anm.) til mellom 1000 og 2000, hvilket gjør arten veldig sårbar. I dette området har vi funnet mer enn 22 000, noe som ikke har skjedd før, uttaler Joshua Stewart til Oregon State Universitys hjemmeside. 

Djevelrokker kan bli identifisert og opptalt, fordi hver og én har et mønster av svarte flekker på magene deres, som kan sammenlignes med menneskers unike fingeravtrykk. 

Har det uvanlig bra

De store djevelrokkene kom i 2019 på Verdens naturvernunion sin rødliste over truede arter, i høy grad på grunn av trusselen fra kommersielt fiske. 

Forskerne vil nå prøve å finne ut av hvorfor djevelrokkene – som ellers er ytterst sårbare overfor menneskelig påvirkning av havmiljøet (herunder stigende havtemperaturer) – har det så bra i Ecuadors farvann.

Forskerne vurderer at det er tilgjengeligheten av mat som tiltrekker rokkene til Ecuador. Dessuten har regionen kaldt og næringsriktig vann som stiger opp til overflaten, en prosess som kalles “oppstrømning av grunnvann”. 

– Denne produktive oppstrømningen av grunnvann gjør regionen i stand til å huse et stort antall av veldig store dyr, sier Joshua Stewart. 

Ut over et næringsrikt havmiljø har det vært ulovlig å fiske etter djevelrokker i Ecuador siden 2010. Det samme har gjort seg gjeldende siden 2016 i nabolandet Peru. Men rokkene møter fortsatt trusler fra fiske i hverdagen. De store rokkene kan vikle seg inn i fiskeliner, støte inn i båter eller ende sine dager som bifangst. Derfor er det viktig å holde et øye med antall djevelrokker utenfor Ecuadors kyst, da klimaendringer og annen menneskelig aktivitet kan gjøre dyret mer truet enn det allerede er, forklarer Joshua Stewart. 

Denne teksten ble først publisert hos Verdens Beste Nyheter.