Norge står opp for menneskerettighetene i Hongkong

REPLIKK: Hongkongkomiteen i Norge mener at regjeringen ikke holder ord. Det kan jeg ikke la stå uimotsagt. Menneskerettighetene er et viktig punkt i alle offisielle samtaler med Kina. Det skulle bare mangle.

Bakgrunnsfoto: Demonstrasjonstog til støtte for fengslede pro-demokratiske ledere. Hongkong, august 2017. Foto: Wikimedia / Citobun / CC BY-SA 4.0

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Av: Statssekretær Erling Rimestad (Ap)

Norske myndigheter samarbeider med Kina langs en nordisk og europeisk linje, om felles interesser, og står opp for norske samfunnsverdier og de internasjonale menneskerettighetene.

De siste årene har sivile og politiske rettigheter i Hongkong vært under kraftig press. Siden innføringen av den nasjonale sikkerhetsloven sommeren 2020 har en rekke demokratiforkjempere, politikere og pressefolk blitt arrestert. Den har hatt en betydelig avskrekkende effekt på Hongkong-befolkningens berettigede politiske engasjement. Lovens vage ordlyd åpner for vilkårlighet. Det er særlig bekymringsfullt når lovens strafferamme er livstid i fengsel.

DETTE ER SAKEN: Hongkongkomiteen i Norge mener Regjeringen svikter menneskerettighetene

Norske diplomater er til stede under rettssaker hvormenneskerettighetsaktivister står tiltalt. Det gjelder også i Kina. Men vi er ikke til stede på alt. Det vil vi aldri ha kapasitet til. Norske myndigheter, inkludert ambassaden vår i Beijing, følger utviklingen nøye i den pågående rettssaken mot demokratiforkjempere og opposisjonelle. 

Norske diplomater har foreløpig ikke vært til stede i rettssalen i Hongkong. Vi har ingen utsendte diplomater i Hongkong, men holder tett kontakt med andre land som har fast diplomatisk tilstedeværelse i byen. Rettssaken er ventet å pågå i flere måneder. Den er godt dekket gjennom den samlede innsatsen til representanter for det internasjonale samfunnet i Hongkong, fra for eksempel Storbritannia, Sverige, Tyskland og Frankrike.  

Norge står opp for våre verdier når vi møter Kina. Vi holder ord. 

Erling Rimestad

Da den nasjonale sikkerhetsloven trådte i kraft, gikk Norge sammen med 26 andre land i et fellesinnlegg i FNs menneskerettighetsråd. Fra norsk side ble det understreket at innføringen av en slik lov uten å involvere Hongkongs befolkning i forkant undergraver «Ett land, to systemer»-modellen. Denne bekymringen ble gjentatt gjennom tilsvarende fellesinnlegg i FNs menneskerettighetsråd i 2021 og 2022.

Da utenriksminister Huitfeldt sist møtte sin kinesiske motpart i september i fjor, ga hun tydelig uttrykk for sin bekymring for utviklingen i Hongkong. Statsministeren vår var også tydelig om Hongkong da han snakket med daværende statsminister Li Keqiang på telefon i fjor. 

Norges ambassadør til Kina besøkte Hongkong for to måneder siden. Det var første mulighet på lang tid på grunn av pandemien. Da tok hun opp den nasjonale sikkerhetsloven direkte med selvstyre-myndighetenes leder John Lee. Vi må fortsatt jobbe for ta vare på de demokratiske rettighetene til befolkningen i Hongkong, slik de er nedfelt i Basic Law.  

Disse samtalene viser hvor viktig menneskerettigheter er i vår dialog med Kina. Samtidig vet vi at våre budskap til Kina er mer slagkraftige når vi går sammen med andre land. Det har vi gjort i FN og derfor har det vært viktig for oss å være tilsluttet EUs uttalelser om Hongkong.

Norge står opp for våre verdier når vi møter Kina. Vi holder ord.