Nei, Iron Dome stoppet ikke angrepet fra Iran

Iron Dome kan ha vært i bruk, men hadde trolig liten eller ingen rolle i å stoppe angrepet fra Iran. Israel har en rekke ulike luftvernsystemer som var viktigere, mens jagerfly skjøt ned et stort antall droner og missiler.