Mentor søkes for masterstudent i fornybare energisystemer, feltarbeid i Tanzania

  • Frivillig
  • Hvor som helst

  Nettside Ingeniører Uten Grenser

  Ingeniører Uten Grenser (IUG) er en ideell organisasjon som bidrar med teknologi og ingeniørkompetanse i humanitært arbeid verden over.

  Vi søker en dyktig elektroingeniør med erfaring innen solenergi for å være mentor for en masterstudent fra UiO som skal skrive sin «Master med Mening» i samarbeid med IUG og Tumaini Open School i Tabora, Tanzania.

  Mentor bistår studenten med å legge en plan for feltarbeidet, kvaitetssikre arbeidet og får være med på et spennende feltoppdrag til Tanzania i mars 2024. Mentor-rollen er en ekstra ressurs i tillegg til studentens veileder fra UiO.

  Om masteroppgaven og samarbeidspartner i felt
  Masteroppgaven skal fokusere på planlegging, tilrettelegging og optimalisering av et fornybart energisystem og tilgang til informasjon. Foreløpig problemstilling er: Hvordan solenergisystemer kan effektivisere undervisning og læring, samt skape jobbmuligheter for elever ved Tumaini Model Open School i Tabora og lokalsamfunnet.

  Tumaini Open School har skapt et bærekraftig og inkluderende læringssenter for unge mødre. Skolen gir jentene en ny sjanse ved å gi dem videregående opplæring og yrkesopplæring, som gjøre dem i stand til å nå sine utdanningsmål, økt selvfølelse, og mulighet til å forsørge seg selv sine barn.

  Skolen er idag tofaset tilkoblet sentralnettet, men hyppige strømbrudd er en utfordring. Solcellepaneler vil derfor være til fordel for studiemiljøet og sikkerheten til studentene. Tumaini ønsker å utarbeide en pålitelig strømforsyning for å sikre nok strøm til å drive nødvendig utstyr som lys, datamaskiner og annen elektronikk for effektiv undervisning, og å forbedre skolens sikkerhet om natten.

  Arbeidsoppgaver

  • Følge opp og veilede studenten
  • Bistå med å utforme feltarbeidet og kvalitetssikre praktiske oppgaver i felt
  • Bistå med teoretisk og praktisk veiledning, faglig innsikt og rådgivning
  • Fungere som en rollemodell og opprettholde IUG’s og partnerorganisasjonens etiske retningslinjer
  • Dersom prosjektet finner finansiering til et solcelleanlegg, bistå med installering
  • Skrive et kort sammendrag av masteroppgaven, med resultater og anbefalinger

  Kvalifikasjoner

  • Elektroingeniør
  • Praktisk erfaring med solcelleanlegg er en stor fordel
  • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
  • Erfaring fra utenlandsarbeid/-opphold/feltarbeid er en fordel
  • Erfaring med å veilede/være mentor er et pluss

  Vi tilbyr

  • Reise og opphold dekket av prosjektet, inkl reiseforsikring
  • Internasjonal erfaring og meningsfylt arbeid
  • Mulighet til å bygge nettverk
  • Dette oppdraget er basert på lokale behov og eierskap, og ditt bidrag vil ha en positiv og direkte innvirkning for lærere og elever i Tabora

  Informasjon
  ___________

  • Stilling: Frivillig oppdrag
  • Stillingsprosent: 15%
  • Varighet: 5 mnd
  • Oppstart: Januar, senest starten av februar
  • Arbeidssted:  Hjemmekontor og Feltreise til Tanzania i Mars, 1-2 uker
  • Søknadsfrist: 7. Desember 2023
  • For å reise på feltoppdrag må du være fullvaksinert mot Covid og medlem av IUG. 

  Intervjuer vil skje fortløpende. Vi ser frem til å motta din søknad!

  To apply for this job please visit 92201221.webcruiter.no.