IUG søker geotekniker som mentor for to masterstudenter fra NTNU

  Nettside Ingeniører Uten Grenser

  Illustrasjonsfoto: IUG

  Prosjektering av vanntank, Kenya

  Vi ser etter en ingeniør for å være mentor for to studenter på deres masteroppgave som skal skrives i samarbeid med IUG og Eco Moyo Education Center i Kenya. Mentorrollen er komplementær til studentenes veileder ved NTNU og vil støtte med faglig veiledning både før, under og etter feltarbeid i Kenya.

  Eco Moyo er en privat grunnskole på Kenyas østkyst. Skolen ligger i Kilifi, som er et av de fattigste fylkene i landet med en befolkning på litt over en million. De fleste barna i området lever uten elektrisitet og rennende vann. På skolen får barna skoleklær og skolemat samt det de trenger for undervisningen, som bøker, ryggsekker og skrivemateriell.

  Eco Moyo har behov for større og bedre vannlagringskapasitet. De planlegger derfor å installere en underjordisk vanntank som skal installeres på toppen av en skråning, slik at det naturlige fallet kan utnyttes til å lede vannet ned til bygningene på skoleområdet. Vanntanken skal bygges i betong og skal ha en kapasitet på 60.000 liter. For å utnytte ressursene, er vanntanken tenkt å benyttes som fundament for et nybygg som plasseres over tanken. (Videre planlegging av nevnte nybygg er ikke tenkt å inkluderes i denne oppgaven).

  Masteroppgaven skal inneholde feltstudium, resultater, anbefalinger og prosjektering for vanntanken (forbeholdt at et felstudie lar seg gjennomføre).

  Geotekniske problemstillinger

  • Skråningsstabilitet
  • Erosjon som følge av store nedbørsmengder
  • Byggegrop
  • Bærekapasitet og setninger
  • Grunnundersøkelser og lagdeling

  - Annonse -Gratis bok til nye abonnenter
  Arbeidsoppgaver
  • Følge opp og veilede studentene
  • Bistå med valg av relevant teoretisk rammeverk og/eller metodikk
  • Bistå med å utforme eventuelle feltundersøkelser, inkludert bistand til å samle inn data om de tekniske- og sosioøkonomiske aspektene ved prosjektet
  • Kvalitetssikre praktiske oppgaver som utføres i felt
  • Støtte ved kommentering av utkastversjoner av oppgaven
  • Bistå med teoretisk og praktisk veiledning, faglig innsikt og rådgivning
  • Fungere som en rollemodell og opprettholde IUG’s og partnerorganisasjonens etiske retningslinjer
  • Være en støttespiller og diskusjonspartner

  Praktisk informasjon

  • Frivillig oppdrag
  • Hvor: Veiledning av studenten fra hjemmekontor samt feltopphold i Kenya
  • Varighet: ca. 3 måneder
  • Stillingsprosent: 20%
  • Feltarbeid: Begynnelsen av mars 2022, 1-2 uker
  • Fullvaksinert mot Covid er et krav
  Kvalifikasjoner
  • Utdannet geotekniker
  • Erfaring med fundamentering av bygninger
  • Minimum 5 års arbeidserfaring
  • Internasjonal erfaring er en stor fordel
  • Erfaring fra feltarbeid eller bistandsarbeid er en fordel
  • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
  Personlige egenskaper
  • Gode samarbeidsevner
  • Forståelse av forskjellene som finnes i ingeniørkulturer i andre land
  • Positiv, fleksibel og tilpasningsdyktig
  • Kreativ og evner å tenke utenfor boksen
  • Ydmyk og respektfull i møte med andre kulturer
  • Deler samme verdier som IUG og partnerorganisasjonen og kan overholde IUGs etiske retningslinjer
  Vi tilbyr
  • Internasjonal erfaring i bistands/utviklingskontekst
  • Bygge et forhold til to ambisiøse studenter fra NTNU som nærmer seg slutten av graden og snart skal ut i arbeidslivet
  • Verdifull erfaring og mulighet til å knytte nye nettverk. IUGs oppdrag er basert på lokale behov og lokalt eierskap, og ditt bidrag vil ikke kun bistå masterstudentene, men ha en positiv og direkte innvirkning for mennesker og miljø i Kenya
  • IUG dekker reiseutgifter og opphold

  Sted: Veiledning av studenten fra hjemmekontor samt feltopphold i Kenya
  Feltoppdrag: Begynnelsen av mars 2022, 1-2 uker
  Varighet: Ca. 3 måneder
  Søknadsfrist: 7. desember
  Stillingstittel: Mentor
  Stillingstype: Engasjement
  Omfang: 20%

  To apply for this job please visit 92201221.webcruiter.no.

  Annonse
  Den eneste publikasjonen som leverer global journalistikk på norsk. Støtt Transit magasin med et abonnement og sikre deg samtidig tilgang til alt innhold.