JOIN Good Forces SØKER DAGLIG LEDER

  • Fast stilling
  • Oslo

  Nettside JoinGoodForces JOIN Good Forces

  JOIN Good Forces er en norsk bistandsorganisasjon

  Vil du være med å koordinere arbeidet mellom stiftelsen JOIN Good Forces og LM International og vårt felles arbeid blant kvinner og barn, samt ungdom i DR Kongo. JOIN søker etter en utadvendt og engasjerende person som Daglig leder ved vårt kontor i Oslo.

  JOIN ble stiftet i 1993 og har sitt hovedarbeid i Øst-Kongo i samarbeid med nasjonal partner Hope in Action. JOIN har innledet et samarbeide med LM International (Läkarmissionen) som er en av de største bistandsorganisasjonene i Sverige med et årlig budsjett på nærmere 300 millioner SEK. Stillingen i JOIN er nært knyttet til LM og vil koordinere med deres hovedkontor i Stockholm.

  Gjennom samarbeidet med LM International får JOIN tilgang til store ressurser på innsamling og programarbeid, og vår felles interesse for DR Kongo gjør oss sterkere sammen. Stillingen som daglig leder innebærer arbeid med ledelse, innsamling, økonomi og programutvikling. Det vil være stort søkelys på fundraising fra norske kilder i samarbeid med LMs hovedkontor.

  Stillingen vil også delta med oppfølging av prosjekter hos partnere i DR Kongo, samt utvikle JOINs engasjement i andre land og programmer i henhold til LM International sin strategi.  Søknader til større institusjonelle givere i tett samarbeide med styret i stiftelsen og kolleger i Oslo og Stockholm inngår også i denne stillingen.

  Det må regnes med noe reisevirksomhet både til Stockholm og prosjektland.

  100% stilling med konkurransedyktig lønn og pensjonsordninger. Fleksibel arbeidstid og sted, men JOIN har kontor hos vår samarbeidspartner i Norge, KFUK-KFUM Global i Oslo sentrum.

  Vi ser for oss en person som har erfaring innen og kan delta i følgende oppgaver:

  • Daglig ledelse av en mindre organisasjon
  • Fundraising- og kommunikasjonsarbeid
  • God på koordinering med samarbeidspartnere
  • Delta i programarbeid i samarbeide med partnere i sør som f.eks. Hope in Action
  • Planlegging og gjennomføring av events (Kongo-kvelder, bedriftsbesøk, besøk hos institusjonelle givere)
  • Delta i utvikling av søknader til offentlige givere (UD, ambassader, NORAD etc)
  • Delta i utvikling av søknader/prosjekter egnet for bedrifter (konkrete prosjekt, CSR)
  • Enkelt regnskap og budsjetteringsoppfølging av kontoret.
  • Delta i å utvikle strategiske samarbeidspartnere for JOIN
  • Sekretær for styret

  Vi tenker at du har:

  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Engasjert i området
  • Stor evne til å arbeide selvstendig og innovativ
  • Kjennskap til kirkelandskapet i Norge

  Søknader behandles forløpende – send oss en kort presentasjon og din CV til e-post: info@joingf.no

  For spørsmål og mer opplysninger kontakt fungerende daglig leder Thomas Eng, tlf. 48 24 36 59 eller styreleder i JOIN Haakon Bryhni på tlf. 952 23 048.

  For å søke på denne stillingen må du sende en e-post med CV og søknadsbrev til info@joingf.no