Politisk seniorrådgiver

  - Annonse -
  FIVH søker fundraisere
  • Fast stilling
  • Oslo

  Nettside norskfolkehjelp Norsk Folkehjelp

  Tar standpunkt i saker hvor vi har praktisk erfaring: minerydding og beskyttelse av sivile, utviklingssamarbeid, asyl, integrering og redningstjeneste.

  Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vår visjon er Solidaritet i praksis, og vi jobber for å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. Vi har rundt 14.000 medlemmer i Norge og 2.500 ansatte i Norge og internasjonalt, og vi arbeider i mer enn 30 land over hele verden. Norsk Folkehjelp jobber med internasjonalt utviklingsarbeid, humanitær mine- og eksplosivrydding, førstehjelp og redningstjeneste samt internasjonal solidaritet, anti-rasisme og inkludering. I alle våre aktiviteter og programmer har vi kontinuerlig fokus på å redusere vår klima- og miljøpåvirkning.

  Partnerskap er et viktig begrep og en grunnpilar i både Norsk Folkehjelps langsiktige utviklingsarbeid og humanitære arbeid. Norsk Folkehjelp jobber for å oppnå demokratisering og en rettferdig fordeling av goder, og vi omsetter våre partneres erfaringer i politisk påvirkningsarbeid i Norge og til dels internasjonalt.

  Illustrasjonsfoto: Norsk Folkehjelp

  Norsk folkehjelp søker etter en politisk seniorrådgiver.  Er du engasjert, har solid erfaring med politikkutvikling og påvirkningsarbeid knyttet til bistands- og utviklingspolitikk og ønsker å jobbe i en organisasjon som tar standpunkt, er dette jobben for deg!

  Arbeidsoppgavene vil være tett knyttet til både programvirksomheten ute og til politisk påvirkningsarbeid i Norge. Stillingen vil bidra med støtte til våre landprogram og partneres påvirkningsarbeid, samt sikre at våre strategier og posisjoner i Norge er erfaringsbaserte og reflekterer prioriteringer fra landnivå. Stillingen vil være en del av Avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, men samarbeide tett med politiske rådgivere og kommunikasjonsrådgivere i andre avdelinger.

  - Annonse -Frontrunner.site

  Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Koordinere utvikling og profilering av avdelingens politiske påvirkningsarbeid i Norge, gjennom å initiere, rådgi og utrede aktuelle politiske problemstillinger, produksjon av kronikker, høringer, utvikle politiske plattformer, lobbyarbeid og rapporter
  • Sikre at Norsk Folkehjelps posisjoner og politikkutvikling er basert på en solid maktanalyse, og forståelse av sivilsamfunnets rolle
  • Sikre at Norsk Folkehjelps programland har tilstrekkelig støtte til utvikling av påvirkningsarbeid
  • Prosessansvar for utforming av politiske posisjoner, budskap og påvirkningsstrategier
  • Sikre oversikt over politiske prosesser og Norsk Folkehjelps tilstedeværelse og synlighet i aktuelle fora og på prioriterte saker
  • Bidra til politisk koordinering internt i Norsk Folkehjelp
  • Delta i politiske nettverk og politisk samarbeid på tvers i organisasjonen

  Kvalifikasjoner for stillingen:

  Personlig egnethet:

  For denne jobben trenger du gode analytiske evner, forståelse av politiske prosesser og problemstillinger, samt evne til å tenke strategisk. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er en forutsetning og du må kunne arbeide selvstendig. Engasjement og initiativ er viktig. Du må i tillegg kunne håndtere det å ha mange baller i lufta samtidig, og være komfortabel med å jobbe på norsk og engelsk.

  Faglig bakgrunn:

  • Relevant høyere utdanning
  • Minimum 7 års relevant erfaring fra blant annet internasjonalt bistandsarbeid, inkludert samarbeid med lokale organisasjoner
  • Dokumentert erfaring med strategisk politikkutvikling og politisk påvirkningsarbeid knyttet til humanitær- og/eller utviklingspolitikk
  • Erfaring fra arbeid i utviklings og/eller humanitær kontekst
  • Organisasjonserfaring
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

  Stillingen kan i perioder medføre utstrakt reisevirksomhet eller lengre opphold utenfor Norge. Snarlig tiltredelse er ønsket. 

  Vi kan tilby:

  • Fast stilling
  • Innplassering i NFs lønnsplan som seniorrådgiver, ltr. 50-55 (574 394-630 394) avhengig av utdanning og relevant erfaring
  • God arbeidstidsordning som inkluderer fleksitid, ekstra fridager samt sommertid
  • Svært gode personalforsikringer
  • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • Mulighet for en time trening i arbeidstiden per uke
  • Stilling med bred kontaktflate nasjonalt og internasjonalt
  • Faglig sterke og engasjerte kollegaer, samt en mulighet for deg til å gjøre en forskjell

  Søknadsfrist 24. august.

  Før du søker…
  ber vi deg om å lese nøye gjennom Norsk Folkehjelps Etiske retningslinjer, Safeguarding policy og Anti-Corruption Policy, som du finner på våre nettsider: https://folkehjelp.no/om-norsk-folkehjelp/etikk. Dersom du blir tilbudt denne stillingen, vil du bli bedt om å signere en egenerklæring om Safeguarding i tillegg til våre Etiske retningslinjer og en Taushetserklæring.

  Vennligst søk elektronisk via søkefunksjonen i denne utlysningen. Av kapasitetsårsaker har vi kun mulighet til å besvare eller følge opp søknader som sendes via vår elektroniske søkerportal.

  Kontaktpersoner:

  Gry Ballestad

  Head of Department

  +47 908 06 543

  Gry.Ballestad@npaid.org

  To apply for this job please visit web103.reachmee.com.

  - Annonse -