FNs naturforhandlinger

Transit Magasin følger FNs naturtoppmøte i Montreal.