Russland er en stadig større digital trussel mot Norge og norske selskaper

Illustrasjonsfoto: GCCS 2015.
Illustrasjonsfoto: GCCS 2015.
Annonse

Digital spionasje mot norske interesser vies mye oppmerksomhe i årets rapport fra den norske Etterretningstjenesten, kalt Fokus 16. Etteretningstjenesten peker på at russisk etteretning i økende grad benytter mot Norge i det digitale rom. Men er dette noen nyhet?

Rapporten Fokus er Etteretningstjenestens årlige vurdering om aktuelle sikkerhetsutfordringer for Norge.

Norge blir i stadig større grad utysatt for spionasje i det digitale rom, i følge E-tjenestens sjef generalløytnant Morten Haga Lunde. Dette melder NRK i dag.

Fokus 16 gir et overblikk over E-tjenestens arbeidsområder uten å gå i dyben på noen av dem. Noe av dette handler om sikkerhet, et høyere detaljnivå vil avsløre arbeidet den hemmelige E-tjenesten utfører. E-tjenesten er omringet av hemmelighold. Noe av dette hemmeligholdet er sikkert godt begrunnet. Da må begrunnelsene også offentliggjøres, og Fokus-rapportene er en slik mulighet.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

Men griper E-tjenesten muligheten?

– Vi ser aktivitet inn mot norske myndighetsapparat, mot norsk industri og  høyteknologi industri, sa Lunde til NRK. – Vi peker på Russland og Kina som to viktige aktører inn mot Norge, sa Lunde.

Det kan knapt komme som en overraskelse at Russland driver digital etterretning mot NATO-landet Norge. Hensikten bak Russlands og Kinas digitale aktiviteter er kartlegging. Russiske aktører rettet i 2015 aktiviteter mot norske myndigheter. Og rapporten mener at dette vil fortsette også i år.

Etterretningsoperasjoner mot Norge i det digitale rom fremstår som både teknisk avanserte og målrettede. – Fokus 16

– Det er betydelig aktivitet fra russisk side i det digitale rom. Og metodene blir mer og mer avanserte, sa Lunde på Dagsnytt 18 i dag. – Dette kan beskrives som sabotasje, sa Lunde.

Personvern og næringsinteresser

Rapporten forteller om trusler mot norske interesser. Dette kan gjelde næringsinteresser, industrispionasje, kartlegging av norske individer, og uthenting av denne typen informasjon. Det kan også gjelde rett og slett sabotasje.

Rapporten gir ingen konkrete eksempler på hvordan dette skal ha skjedd i Norge, men rapporten forteller om tre internasjonalt kjente situasjoner, der Kina og Russland mistenkes å være involvert:

  • I juni 2015 bekreftet USAs personellforvaltning (OPM) at databasen gjennom et år var blitt tappet for massive mengder data. I alt er personopplysninger for 21,5 millioner amerikanere kompromittert, hvorav en betydelig del omfattet bakgrunnsinformasjon i forbindelse med sikkerhetsklareringer. Ifølge flere amerikanske medier mistenkes kinesiske hackere for å stå bak angrepet.
  • Cyber-angrepet som lammet det franske tv-nettverket TV5 Monde i april 2015 kan ha vært iscenesatt av avanserte hackere med link til Kreml, tror franske myndigheter, ifølge The Independent. Opprinnelig tok en aktør som kalte seg «CyberCaliphate» på seg ansvaret for angrepet på vegne av terrororganisasjonen
    ISIL, men etterforskerne peker nå i stedet på en gruppe russiske hackere som kaller seg APT 28.
  • Ved siste årsskifte forårsaket hackere strømbrudd i Ukraina. To regionale kraftselskaper ble rammet, og noen hundre tusen mennesker opplevde å bli strømløse. Angriperen har trolig skaffet seg en bakdør til selskapenes
    datanettverk og brukt denne til å slå ut transformatorstasjoner.
    Sletting av filer på nettverket medførte at styringssystemene ble gjort utilgjengelige, og gjenopprettingen av strømforsyningen måtte skje manuelt. Etterforskningen pågår fremdeles, men så langt har ukrainske myndigheter pekt på Russland som hovedmistenkt.

«I forhold til fokus»

Etterretningstjenesten kaller sin årlige rapport for Fokus. Men har Etterretningstjenesten fått med seg at ordet «fokus» har mistet sin betyding?

Lenker:

Les Per Anders Madsens kommentar i Aftenposten.

Regjeringen vurderer å la E-tjenesten få overvåke din internettbruk, i følge Aftenposten 24. februar 2016.

Her er rapporten Fokus 16 (PDF).

 

 

Støtt Transit Magasin
Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi trenger din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er å tegne et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Det er også mulig å gi engangs støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!