Fortsatt mange flere menn som studerer IT, bare hver fjerde IT-student er kvinne

Annonse

Den 27. april markerer FN den internasjonale dagen for jenter i IT-bransjen.

Bare hver fjerde IT-student i Norge er jente. I Norge er andelen jenter som studerer IT på nær 25 prosent, mens gjennomsnittet i EU er kun 17 prosent (2015).

Blant IT-gründere er kun 1 av 100 gründere kvinner, skriver Nina Bakaas på itjenta.no.

Også i Europa: De laveste andelene finner vi i Nederland, Luxembourg og Slovenia, der bare henholdsvis 6, 8 og 10 prosent av IT-studentene er kvinner. Den høyeste andelen kvinner i IT finner vi i Bulgaria, Belgia og i Hellas, med henholdsvis 34, 33 og 31 prosent, i følge tall fra Eurostat.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

C-p23-LU0AAD8dg

Kun 30 prosent av de sysselsatte i IT-bransjen er kvinner, og de er underrepresentert i alle deler av bransjen, spesielt i lederposisjoner, skriver EU-kommisjonen på sine nettsider. Europa står i fare for å mangle 900 000 kvalifiserte IT-arbeidere i år 2020.

Å få kvinner inn i IT-bransjen er lønnsomt, det skaper økonomisk vekst, og det styrker likestillingen i en bransje hvor kvinner er sterkt underrepresentert.

Det er ITU som står bak markeringen av den internasjonale dagen for jenter i IKT. ITU er FNs organisasjon for informasjon og kommunikasjonsteknologi.

I NORGE er det flere organisasjoner som jobber for kvinners posisjon i IT-bransjen:

Lær Kidsa Koding har egne arrangmenter og kodekvelder kun for de yngste jentene.

Girl Geek Dinner jobber for rekruttering av jenter til realfag og flere kvinner på scener og arenaer hvor det snakkes og skapes teknologi.

Oda-nettverket hevder de er Nordens ledende møteplass for kvinner som jobber med IT eller i IT-bransjen.

Følg debatten på Twitter: #girlsinict@kidsakoder@OsloGirlGeek@odanettverk@ninabakas@terjekarlsen

VIDEO: Dette er budskapet fra FN-organisasjonen ITU den 27. april:

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet innen år 2030. Den internasjonale dagen for jenter i IKT er en støtte til FNs bærekraftsmål nummer 5, om likestilling mellom kjønnene. Å sikre kvalitetsutdanning for jenter handler også om mål 4 – god utdanning for alle.

Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere faktabasert kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi står opp for kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. For å kunne være nettopp denne uavhengige publikasjonen så trenger vi din støtte. Det beste bidraget du kan gi er å tegne et abonnement. Du får 10 dagers gratis prøvetid, og du får to måneder gratis om du bestiller årsabonnement. Bestill på denne lenken, eller benytt knapp nedenfor. Om du ikke ønsker et abonnement så er det mulig å gi et støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!