Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Jo, det finnes noen i norsk miljøbevegelse som er imot ACER

Det er ikke riktig at ingen i norsk miljøbevegelse er mot ACER. Norges miljøvernforbund har tatt tydelig avstand fra norsk deltakelse i energibyrået. Bellona, WWF og Zero er imidlertid for ACER. Greenpeace, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes Klimaaksjon har ikke tatt til stilling til saken, mens Naturvernforbundet har vedtatt å være nøytrale.

Dette er saken:

Den siste tiden har det vært mye debatt om EUs tredje energimarkedspakke og ACER. Faktisk.no har tidligere skrevet en artikkel som forklarer hva energimarkedspakken og ACER er, samt 9 andre punkter som har vært sentrale i den norske debatten om dette.

Norsk deltakelse i Energimarkedspakken og ACER ble vedtatt av Stortinget tordag 22. mars. Samme dag ble temaet gjenstand for debatt på NRKs «Debatten».

Der kom Miljøpartiet de Grønnes (MDG) talsmann Rasmus Hansson med følgende uttalelse:

«Ingen i norsk miljøbevegelse er mot, de fleste er for, og vi inviterer dere til å være med oss på å støtte det som er et superviktig klimaprosjekt, og som dere av en eller annen merkelig grunn nå sier nei til.»

Det er første del av dette sitatet vi skal se nærmere på her.

Stemmer det at ingen i norsk miljøbevegelse er mot ACER og EUs tredje energimarkedspakke?

Viser til medieoppslag

Fungerende kommunikasjonssjef Ida De Rosa i MDG forteller at Hanssons påstand bygger på utsagn i mediene fra miljøorganisasjonene, artikler der deres syn kommer frem og direkte kontakt med miljøorganisasjonene.

Hun forteller at både WWF, Bellona, Zero og Norsk Klimastiftelse har sagt at de støtter ACER, mens Greenpeace, Naturvernforbundet og Framtiden i våre hender enten er nøytrale, eller ikke har tatt stilling til saken.

Bellona er for ACER

Bellona er blant organisasjonene som støtter norsk medlemskap i ACER og deltakelse i EUs tredje energimarkedspakke. Fagsjef Runa Haug Khoury forteller til Faktisk.no at Bellona lenge har jobbet tett opp mot Brussel, der de også har et eget kontor.

– EU har vært en tidlig pådriver for bedre klimapolitikk, og vi har vært opptatt av å knytte den norske klimapolitikken opp mot EUs større ambisjoner, sier Khoury til Faktisk.no.

Khoury mener at et systematisk samarbeid med Europa er en viktig faktor for å øke norsk verdiskaping, fra vår rene kraftproduksjon, samtidig som vi bidrar til klimakutt i Europa.

– Norge er ikke en øy, og vi har allerede mye utveksling av strøm i Norden. Slik har det vært i mange år allerede, sier hun.

WWF er for ACER

Verdens Naturfond (WWF) er også tilhengere av energimarkedspakken og ACER. Presseansvarlig Heidi Katrine Bang i WWF mener at landene i Europa må samarbeide for å lykkes med et kraftinfrastruktursystem på tvers av Europa.

Bang skriver til Faktisk.no at desto bedre integrert de ulike landenes nettsystemer er, desto lettere er det å overføre strøm fra et område som produserer strøm, til et område som ikke gjør det.

– Det gjør det lettere å erstatte kull med fornybar energi, skriver Bang til Faktisk.no.

Zero er for ACER

Zero støtter norsk medlemskap i ACER. Mer integrering og felles spilleregler er en forutsetning for vellykket klimapolitikk, skriver de i et innlegg på sine nettsider.

Organisasjonen mener også at norsk vannkraft kan spille en viktig rolle når sol og vindkraft blir mer vanlig i resten av Nord-Europa.

Organisasjonen argumenterer også med at det er viktig at norske myndigheter deltar i diskusjonen, og den videre utviklingen av EUs fremtidige regler for regulering av kraftmarkedene.

Naturvernforbundet er nøytrale

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg forteller at ACER ble diskutert på forbundets landsmøte 3. mars. Der ble følgende vedtak fattet:

«Naturvernforbundet tar ikke stilling til tilknytningen til EUs tredje energipakke (ACER).»

Lundberg forteller at begrunnelsen er at de ikke mente at klima og miljøargumentene var sterke nok til å ta stilling til saken. Hun mener saken primært handler om andre enn temaer enn miljø.

– Derfor anså vi det ikke som aktuelt at en miljøorganisasjon som Naturvernforbundet skulle ta stilling til ACER, skriver Lundberg til Faktisk.no.

FIVH har ikke tatt stilling

Framtiden i våre hender har ikke tatt standpunkt til energimarkedspakken eller ACER, opplyser nestleder Christoffer Ringnes Styve.

– Begrunnelsen er at vi vurderer det slik at denne saken i liten grad berører direkte noen av de sakene vi prioriterer å arbeide med, skriver han i en e-post til Faktisk.no.

Greenpeace har ikke tatt stilling

Greenpeace har ikke tatt stilling til saken. Kommunikasjonssjef Aud Hegli Nordbø opplyser imidlertid at organisasjonen på generelt grunnlag er positive til kraftkabler og internasjonalt samarbeid.

– Vi har falt ned på dette standpunktet fordi vi ikke har hatt muligheten til å prioritere å jobbe med denne saken, skriver hun til Faktisk.no.

Natur og Ungdom har ikke tatt stilling

Leder Gaute Eiterfjord i Natur og Ungdom forteller at organisasjonen ikke har behandlet spørsmålet om ACER, og derfor ikke har noe demokratisk vedtatt politikk om saken.

– Slik jeg ser det handler ikke saken først og fremst om miljø, men om hvem som skal bestemme, sier Eiterfjord til Faktisk.no.

Han mener ikke det har vært hensiktsmessig for organisasjonen å bruke mye tid på spørsmålet, når det i så stor grad dreier seg om ting som ikke har med miljøpolitikk å gjøre.

Besteforeldrenes klimaaksjon har ikke tatt stilling

Leder Steinar Høiback for styringsgruppa i Besteforeldrenes Klimaaksjon opplyser til Faktisk.no at de ikke har tatt standpunkt til spørsmålet om ACER.

– Vi er en ren klimaorganisasjon, så dette er litt utenfor det vi driver med. Vi ser at det blir gjort koblinger til ACER og klima, men det kobles også opp mot helt andre ting. Derfor har vi valgt å sitte rolig i båten, sier Høiback til Faktisk.no.

Norges miljøvernforbund er mot ACER

Det finnes imidlertid minst én norsk miljøorganisasjon som har tatt et klart standpunkt mot ACER. Det er Norges miljøvernforbund (NMF), med leder Kurt Oddekalv i spissen.

– At Rasmus Hansson har så dårlig oversikt, får være hans problem. Vi er klink imot det. Vi har til og med holdt appell mot ACER, sier Oddekalv til Faktisk.no.

Han viser til at Norge er et at land med vanskelige topografiske forhold, som øker kostnadsnivået for næringslivet.

– Vi har noen få konkurransefortrinn. Ett av dem er vannkraft. At vi har billig strøm er et naturgitt fortrinn, som veier opp for vanskelig transport. Derfor bør vi beholde våre kraftressurser under full norsk kontroll, sier Oddekalv.

Et klassisk miljøargument for norsk medlemskap i EUs tredje energimarkedspakke og ACER er at fri handel av strøm kan gjøre det lettere å bygge ut mer fornybar energi. Oddekalv mener imidlertid at Norge har så lite kraft å by på, at det ikke vil utgjøre noen stor forskjell.

– Verden er mer enn klima

Dessuten forteller Oddekalv at NMF prioriterer klassisk naturvern høyere enn klimasaken, sammenlignet med en del andre miljøorganisasjoner.

– Verden er mer enn klima, mange andre har glemt miljøsaken, sier Oddekalv.

Han frykter at norsk ACER-medlemskap vil føre til at det bygges ut mer vann- og vindkraft i Norge.

– Vi kan få en storstilt utbygging av kraft. Jeg tør nesten ikke stoppe bilen for å gå ut og pisse lenger, av frykt for at de skal sette opp en ny demning.

Han vedgår at ACER ikke kan tvinge Norge til å bygge nye kraftverk.

– Men det kan føre til at kraftselskapene ser seg tjent med å gjøre det. Hvis de får en god pris for å selge kraften.

Les også: 11 punkter om ACER og EUs tredje energimarkedspakke

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT