Flyktninger som får opphold i Norge har krav på rettigheter som ellers krever 40 års medlemskap i folketrygden

Vidar Kleppe. Foto: Stortinget
Annonse

Annonse

1 kommentar

  1. Savner tall som viser hvordan forholden er, det bør være enkelt å finne hva en minstepensjonist (minste pensjonsnivå) får utbetalt fra han/henne fyller 67 år. At artikkelen ikke dokumenterer forholden ved tall, svekker troverdigheten.

Comments are closed.