Få jenter i Skandinavia velger seg en karriere innen teknologi. Stereotypiske holdninger er blant de største barrierene, viser ny rapport fra Telenor og Plan International. Foto: Plan International
515fb781-9ef0-4c5c-bdda-3a21f3f75544
Få jenter i Skandinavia velger seg en karriere innen teknologi. Stereotypiske holdninger er blant de største barrierene, viser ny rapport fra Telenor og Plan International. Foto: Plan International

En ny studie gjennomført for Plan International og Telenor, viser at det er store kjønnsforskjeller og mange barrierer i veien for kvinner som er interessert i en karriere innen teknologi. Situasjonen er omtrent den samme i Norge, Sverige og Danmark.

— Ny teknologi som utvikles, blir i all hovedsak laget av menn. Konsekvensen er da at teknologien blir bedre tilpasset menn enn kvinner, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge, i en pressemelding i dag.

Studien omfatter dybdeintervjuer av 15 kvinnelige eksperter i teknologi og 15 kvinner som har valgt en karriere innen teknologi, samt en spørreundersøkelse blant 172 kvinner som allerede er i eller ønsker seg inn i teknologibransjen.

78 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen mener at jenter og kvinner møter stereotypiske holdninger til kjønn når de vurderer en fremtidig karriere innen teknologi. Underliggende holdninger og manglende oppfordring fra lærere og foreldre bidrar til dette.

– Vi er kommet langt på likestilling i Norge, men særlig innen teknologi har vi et godt stykke igjen å gå. Det bekrefter denne studien. Når vi i tillegg vet at kun hver fjerde IT-student i Norge er kvinne, er det tydelig at vi står overfor et stort likestillingsproblem, sier Partapouli.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

62 prosent mener i tillegg at det er vanskeligere for jenter å begynne på teknologiutdanning fordi det er så stort flertall av gutter på studiene.

Teknologibransjen selv er et hinder

35 prosent av respondentene mener at teknologibransjen selv hindrer kvinner fra å velge en karriere innen teknologi, blant annet i form av kjønnsdiskriminerende rekruttering og lønninger.

– Vi lager fremtidens produkter og tjenester for både gutter og jenter, og da må begge kjønn være med i utviklingen, ellers vil vi mislykkes. Denne studien gir oss god kunnskap i arbeidet med dette, Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor Norge.

Studien viser til flere konkrete tiltak som bedrifter kan sette i verk for å bidra til økt kvinneandel. 78 prosent mener at bedriftene i større grad må løfte frem kvinnelige rollemodeller. Ekspertene i studien trekker frem viktigheten av nettverk, mentorer, fleksibilitet i jobben og kjønnskvotering til lederstillinger.

– Skandinavia har blant de største kjønnsforskjellene i verden når det gjelder valg av utdanning og karriere innen teknologi. Men teknologibedrifter har nå muligheten til å lede an og gjøre alvor av sitt inkluderingsarbeid. Rapporten viser konkrete tiltak bedriftene kan gjennomføre for å bidra til likestilling, sier Nora Lindstrøm, Digital Lead i Plan International.

Globalt samarbeid mot digitale kjønnsforskjeller

Plan International og Telenor har siden 2018 inngått et globalt partnerskap hvor målsetningen er å utruste barn og unge med digital kompetanse. Samarbeidet skal gi spesiell oppmerksomhet til digital ulikheter mellom kjønnene.

– Plan er verdens ledende bistandsorganisasjon når det gjelder jenters rettigheter. Stadig flere jenter har trådt inn i mannsdominerte studier og yrker, både i Norge og globalt. Men fortsatt er det for få jenter som ser for seg å jobbe innen digital teknologi, sier Kari Helene Partapuoli.

Annonse
Kjære leser, når du først er her: Transit Magasin har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer kritisk journalistikk om internasjonale spørsmål.
Du får tilgang til alt innhold - PLUSS (+)