1 av 3 norske barn opplever at foreldre publiserer bilder uten å spørre – klart høyest andel i Europa

Illustrasjonsfoto: UNICEF Norge
Annonse
Norske foreldre snakker mindre med barn om nettbruk – men deler mest. Illustrasjonsfoto: UNICEF Norge

Forskere fra hele Europa har samarbeidet for å gjennomføre en omfattende undersøkelse med 25,101 barn mellom 9 og 16 år i 19 europeiske land.

Forskningsrapporten, som utgis i forbindelse med Safer Internet Day 11.februar viser hvordan antall timer brukt på internett varierer fra rundt to timer per dag (Sveits) til tre og en halv time (Norge).

Resultatene viser at de fleste barn – i 19 europeiske land oppgir at de bruker mobiltelefon «daglig» eller «nesten alltid». I Norge bruker barn mer tid på internett enn andre europeiske barn (3,6 timer sammenlignet med 2,8 timer i gjennomsnitt).

Når det gjelder foreldrenes bruk, oppgir 36 prosent av norske barn at deres foreldre eller foresatte har delt informasjon om dem på nettet uten å først spørre barna om det var greit. Dette er klart høyest blant de 19 landene som har vært med i undersøkelsen.

Samtidig, ifølge den nye EU-rapporten føler norske barn seg tryggere på nett enn de fleste andre europeiske barn. 42 prosent av norske barn i alderen 9-16 år oppgir at de ALLTID føler seg trygge på Internett (sammenlignet med 29 prosent i gjennomsnitt i undersøkelsen) og de fleste norske barn synes at andre mennesker er snille og hjelpsomme på nettet. 

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

UiO lanserte resultatene i en pressemelding i dag.

Norske foreldre snakker mindre med barn om nettbruk – men deler mest

21 prosent av de norske barna oppgir å ha opplevd noe ubehagelig på nettet i løpet av det siste året, fire prosent har opplevd dette minst hver måned. Dette er under gjennomsnittet for landene i undersøkelsen.

Elisabeth Staksrud. Foto: UiO

Professor Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO har vært ansvarlig for undersøkelsen og vektlegger viktigheten av å forstå barn og unges nettbruk i en større sammenheng:

– Internett reflekterer livet på godt og vondt. Ofte er det faktorer utenfor nettet som avgjør hvordan barn og unge har det på nettet. Gode og trygge skole- og hjemmemiljø påvirker hvordan barn oppfatter risiko på nettet og hvordan de evner håndtere den. Og noe av det viktigste er å ha noen å snakke med som kan hjelpe deg.

De fleste norske barn snakker med en venn (50 prosent) heller enn en forelder (34 prosent) hvis de opplever noe negativt på nettet. Bare 6 prosent forteller om det som har skjedd til lærere og bare 5 prosent til andre som har det som jobb å hjelpe barn.

De samme lave tallene finner vi i de fleste andre land. En av fire norske barn og ungdommer (9-16 år) snakker ikke med noen etter negative erfaringer på nettet. Det er også færre norske barn enn i de fleste andre land som sier foreldrene deres snakker med dem om nettbruk.

EU Kids Online er et internasjonalt forskernettverk. Nettverkets formål er å øke kunnskapen om europeiske barns muligheter, risiko og trygghet ved bruk av Internett.

Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere faktabasert kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi står opp for kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. For å kunne være nettopp denne uavhengige publikasjonen så trenger vi din støtte. Det beste bidraget du kan gi er å tegne et abonnement. Du får 10 dagers gratis prøvetid, og du får to måneder gratis om du bestiller årsabonnement. Bestill på denne lenken, eller benytt knapp nedenfor. Om du ikke ønsker et abonnement så er det mulig å gi et støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!

Legg igjen en kommentar