Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Fortsatt millionstøtte til HRS over statsbudsjettet i 2021

Støtten til stiftelsen Human Rights Service (HRS), som driver det islamfiendtlige nettstedet Rights.no, videreføres i 2021.

Det kommer frem i regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram klokken 10. Stiftelsen vil fortsatt få 1,8 millioner kroner. Pengene kommer over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

«Tilskotet skal medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar i denne samanhengen. Tilskotet vidareførast som følgje av ei avtale i Stortinget om tilskot til ideelle organisasjonar», heter det i budsjettforslaget.

Millionstøtten til HRS har vært omstridt i en årrekke. Totalt har stiftelsen mottatt over 29 millioner kroner fra det offentlige siden 2005, viser en beregning fra Filter Nyheter.

Bråk da Sanner ville kutte i 2018 – endte med like mye

Siden 2015 har den eneste synlige aktiviteten i stiftelsen vært publisering av innlegg på nettstedet Rights.no. Per i sommer hadde stiftelsen to ansatte – informasjonsleder Hege Storhaug og daglig leder Rita Karlsen.

I en årrekke sorterte overføringene til HRS under tilskuddsordningen «nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet», som blir administrert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Men i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i 2019, ble pengene til HRS flyttet til Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Millionoverføringene til HRS har blitt diskutert flere ganger de siste årene. I 2018 forsøkte daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) å kutte i støtten med 500 000 kroner. Det førte til bråk internt i regjeringen.

Dragkampen endte med at HRS fikk en ekstrabevilgning på 500 000 kroner over saldert budsjett (mot at en rekke andre organisasjoner fikk økt støtte). Dermed ble støttenivået på 1,8 millioner kroner opprettholdt i 2019.

Millionoverskudd i fjor og betydelig egenkapital

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 var den ordinære støtten til HRS tilbake på sitt vanlige nivå, uten at konfliktene ble like store som året i forveien. Stiftelsen har i år fått penger fra posten «Overføringer til private» i Justis- og beredskapsdepartementets budsjett.

Parallelt med at HRS fortsetter å få millionoverføringer fra staten, viser regnskapene at stiftelsen går svært godt økonomisk. Årsregnskapene fra 2015 til 2019 viser alle overskudd og en etter hvert betydelig egenkapital:

Egenkapitalen vokser hos HRS.

I 2018 ble resultatet et overskudd på over 925 155 kroner. I fjor gikk HRS med et overskudd på 1 015 427 kroner og hadde ved årsslutt en egenkapital på 3,8 millioner, viser årsregnskapet. Som del av rapporteringen til Justis- og beredskapsdepartementet, leverer stiftelsen også halvårsregnskap.

Etter seks måneders drift kan HRS skilte med 846 146 kroner i rent overskudd. Totalt har stiftelsen så langt i år hatt 1 814 524 kroner i inntekter, fordelt på 900 000 kroner i halvårlig tilskudd fra Justisdepartementet og hele 914 524 kroner i «støtte/kontigent/gaver».

Per 30. juni i år hadde egenkapitalen vokst til 4,65 millioner kroner.

Stor spredning på innlegg: «Tilsier at vi øker vår gjennomslagskraft»

Samtidig viser Filter Nyheters beregninger at HRS siden 2005 har mottatt over 29 millioner kroner fra det offentlige, der det aller mest har kommet fra sentralt hold.

Støttenivået er også opprettholdt selv om aktiviteten er lagt om: Der HRS frem til 2015 publiserte rapporter og notater, har virksomheten de siste årene nesten utelukkende handlet om å skrive tekster til nettstedet Rights.no.

I sine tilskuddsrapporter til offentlige myndigheter har HRS vært åpne om denne dreiningen. Innleggene på Rights.no blir delt og får svært god spredning i sosiale medier, spesielt Facebook:

«Vi har de siste årene økt betydelig i antall brukere. Vi er ett av de mest benyttede sosiale medier. Det tilsier at vi øker vår gjennomslagskraft […]», skriver daglig leder Rita Karlsen om «Gjennomførte tiltak» i en rapport om aktiviteten i 2019.

Regjeringens ungdomspartier med krav om å fjerne HRS-pengene

Der blir det også trukket fram at HRS «fortsetter med rådgivning, foredrag og nettverksbygging», men uten at dette blir utdypet. Stiftelsen har også karakterisert seg som en tenketank for «ulike politiske partier».

Da Filter Nyheter kontaktet samtlige partier på Stortinget om dette i fjor, var det kun Fremskrittspartiet som bekreftet å pleie kontakt med HRS. Støtten til den islamfiendtlige stiftelsen har i mange år vært en kampsak for partiet.

Før fremleggelsen av årets forslag til statsbudsjett, gikk de tre lederne i regjeringens ungdomspartier ut og stilte krav om at pengestøtten til HRS ble fjernet.

– HRS har ingen funksjon i å sørge for bedre integrering. Det er en blogg som gjør det vanskeligere for muslimer og minoriteter å leve i Norge, uttalte Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Klassekampen.

Regjeringens støtteparti Frp varslet imidlertid kamp dersom dette skulle skje: «Hvis støtta foreslås fjernet, er det selvfølgelig noe vi kommer til å kjempe for», sa innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim til avisa.

Dette er en artikkel hentet fra Filter Nyheter, som satser på journalistikk som går i dybden. Les mer om oss her!

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT