Oktober 2020 var en ny rekord for Europa. Figur: Copernicus
- Annonse -

Copernicus-rapporten for oktober forteller om særlig høye temperaturer i de østlige delene av Europa, mens det var litt kjøligere enn snittet i sørvest.

I global sammenheng var oktober 2020 den tredje varmeste, men er bare marginalt ulik de seks varmeste månedene som er målt.

I mesteparten av de arktiske områdene var oktober i år temperaturen betydelig høyere enn for gjennomsnittet i perioden 1981-2010. Til forskjell fra dette var det kjøligere enn normalen over det østlige stillehavsområdet, og i store deler av innlandet i Nord-Amerika, samt nordre deler av det tibetanske platået.

Sjøisen i Arktis har aldri vært mindre i oktober siden målingene av denne tok til i 1979. Det var fjerde måned på rad at nordøstpassasjen var isfri eller tilnærmet isfri.

I Antarktis ble det derimot for andre måned på rad målt mer sjøis enn normalen, etter at de siste 48 månedene har vist gjennomsnittlig mindre sjøis.

- Annonse -