Fra markering i Oslo da atomvåpenforbudet trådte i kraft 21.01.21. Et stort antall organisasjoner fremmet budskapet om at regjeringen fører "strutsepolitikk", og stikker hodet i sanden når det kommer til atomvåpen. Foto: Norsk Folkehjelp

– Et stille samtykke til denne opprustningen på våre vegne vil være uansvarlig og bidra til destabilisering, mener Norsk Folkehjelp.

– Boris Johnsons plan utgjør et åpenbart brudd på Storbritannias forpliktelser under Ikkespredningsavtalen. Hvis ikke Norge kan gå offentlig ut og fordømme dette, sender vi et farlig signal. Da bidrar vi selv til å svekke Ikkespredningsavtalen og til å gjøre arbeidet med nedrustning og rustningskontroll vanskeligere, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Henriette Westhrin, portrettfoto
Generalsekretær i Norsk folkehjelp, Henriette Westhrin. Foto: Norsk Folkehjelp

I dag starter NATOs utenriksministermøte. Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt har påpekt at dette er en anledning til å gjøre det klart for Storbritannia at Norge ikke vil sitte stille og se på at allierte land bryter Ikkespredningsavtalen, også kalt NPT-avtalen.

Beslutningen om å øke det britiske atomvåpenarsenalet ble offentliggjort forrige uke i policy-dokumentet Global Britain in a Competive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy. Dokumentet viser gjentatte ganger til at investeringene i Storbritannias atomvåpenarsenal er nødvendige ikke bare for å garantere sikkerheten til Storbritannia, men også til landets allierte, som inkluderer Norge.

– Er vi virkelig komfortable med at Storbritannia bryter Ikkespredningsavtalen og ruster opp på våre vegne? spør Westhrin. — Hvis ikke må vi rekke opp hånda og si ifra nå.

— Det er dessverre et faktum at norsk sikkerhetspolitikk er basert på utvidet kjernefysisk avskrekking, og vi vet at det politiske flertallet i Norge ennå ikke er villige til å endre dette. Men regelrett opprustning i vårt navn må det være mulig for Norge å ta avstand fra, sier Westhrin.

Den britiske planen om å øke antall atomstridshoder vil gjøre det enda vanskeligere å oppnå enighet på tilsynskonferansen til Ikkespredningsavtalen, som skal finne sted i 2021. Den vil også gjøre det enda vanskeligere å få Iran-avtalen tilbake på sporet.

– Regjeringen har ikke villet støtte FN-traktaten som forbyr atomvåpen fordi den mener Ikkespredningsavtalen er den eneste veien til en verden uten atomvåpen. Da blir det ekstra uansvarlig om ikke Norge nå står opp nettopp for Ikkespredningavtalen, avslutter Westhrin.