Audun Lysbakken benyttet også sin 1. mai-tale 2021 til å minne om okkupasjonen av Vest-Sahara.
- Annonse -

Etter at Kristelig Folkepartis landsmøte sist helg vedtok en sterk Vest-Sahara-uttalelse har nå fem partier vedtatt posisjoner om okkupasjonen hittil i årets landsmøtesesong.

KrF vedtok i sitt partiprogram for 2021-2025 at de vil «anerkjenne Vest-Saharas rett til folkeavstemning om egen selvstendighet«.

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte 15-17. april en uttalelse som blant annet understreker at “Marokko-okkuperte Vest-Sahara er Afrika siste koloni. Den marokkanske okkupasjonen er i strid med folkeretten. 29. april er det nøyaktig 30 år siden FNs sikkerhetsråd opprettet MINURSO-operasjonen for å tilrettelegge for en folkeavstemning om Vest-Saharas framtid. Folket Vest-Sahara venter fremdeles. De må selv få avgjøre sin egen framtid«.

SVs landsmøte 23.-25. april vedtok i sitt program at partiet støtter «Vest-Saharas rett til en folkeavstemning om sitt eget lands uavhengighet«. Dette ble fulgt opp av SV-leder Audun Lysbakken på hans 1.mai-appell

MDGs landsmøte 25.-28.mars vedtok at partiet vil arbeide for at det skal bli slutt på okkupasjonen av Vest-Sahara, mens Rødts landsmøte 4-7. mars førte inn i sitt program at partiet vil “utvikle samarbeid med Vest-Sahara” og “fremme tiltak mot okkupasjon og undertrykking”.

- Annonse -