Havneområdet i Liverpool. Foto: Bjørn-Erik Wøien, Riksantikvaren.

Havneområdet i Liverpool ble oppført på UNESCOs verdenarvliste i 2004. Siden 2006 har verdensarvområdet blitt fortettet med høyhus, og det er gjort store endringer i området i strid med rådene fra UNESCO. Liverpool ble oppført på listen over verdensarv i fare i 2012, melder Riksantikvaren.

Å bli strøket fra verdensarvlisten har bare blitt vedtatt to ganger tidligere, sist i 2009 da Dresden mistet denne høythengende statusen.

Når et land får innskrevet et område på verdensarvlisten, forplikter man seg samtidig til å bevare de fremragende universelle verdiene som er grunnlaget for innskrivningen. For Liverpool er disse verdiene tapt.

– Trist

– Liverpool er en by mange i Norge kjenner og har et forhold til. Det er trist at verdensarvområdet, som er det gamle havneområdet, nå er strøket fra listen. Liverpool har stått på listen over verdensarv i fare i mange år, og Storbritannia har hatt mange muligheter for å endre utviklingen slik at de fremragende universelle verdiene kunne ivaretas, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

Prinsipiell sak

Saken ble diskutert i verdensarvkomiteen, som har sitt årlige komitémøte fra 16. til 31. juli med Kina som vertsland. Komitélandene hadde ulike syn på saken. Saken er prinsipiell, og Norge foreslo avstemning. Møtet avholdes digitalt, men avstemningen ble etter reglene gjennomført i UNESCOs hovedkvarter i Paris, der komitélandene har representanter. Voteringen endte med flertall for å stryke Liverpool fra verdensarvlisten

Det er 194 land som har ratifisert verdensarvkonvensjonen. Av disse velges 21 land til verdensarvkomiteen. Norge ble valgt inn i komiteen i 2017 og går ut av komiteen i år. Den norske delegasjonen ledes av riksantikvar Hanna Geiran, og delegasjonen har sammensetning fra Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og den norske UNESCO-delegasjonen i Paris. 

Annonse
Kjære leser, når du først er her: Transit Magasin har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer kritisk journalistikk om internasjonale spørsmål.
Du får tilgang til alt innhold - PLUSS (+)