Skal lede UN Global Compacts nye regionkontor i Møre og Romsdal

Verdens største bedriftsnettverk for bærekraft satser i distriktene: - Vi skal pushe næringslivet til å utnytte forretningsmulighetene i omstillingen

UN Global Compact Norge har ansatt Eirik Kanck (40) som regionleder for Møre og Romsdal. Han vil tiltre stillingen 1. februar 2021. Kontoret skal ligge i Kristiansund, og åpner når Kanck tiltrer.

– Jeg gleder meg stort til å komme i gang, og til å være en ressurs for regionen i bærekraftsarbeidet. Dette er noe jeg brenner for, og det å få jobbe med bærekraft for, og sammen med, en FN-organisasjon som UN Global Compact er en utrolig mulighet både for meg, bedrifter og samarbeidspartnere i regionen, sier Kanck i en pressemelding.

— Vi skal både pushe næringslivet til å utnytte de store forretningsmulighetene som ligger i omstillingen, og løfte frem de gode eksemplene i regionen.

Eirik Kanck er fra Kristiansund og har over 17 års erfaring med innovasjon, markedsføring, systemutvikling og nettverksbygging.

eSea Marine, Kancks nåværende arbeidsplass, skaper et renere hav ved bruk av innovative løsninger og erfaringer fra andre marine og maritime bransjer. De siste årene har han blant annet bidratt til å bygge opp Natural Seabed, en løsning for å skape et renere hav.

– Vi er veldig stolte over ansettelsen av Eirik, og ser frem til å få han på laget som skal bygge og videreutvikle bærekraftstilbudet til norske bedrifter over hele landet. Han har vært sentral i oppbyggingen av eSea som merkevare både nasjonalt og internasjonalt, og har et solid nettverk blant Møre og Romsdals næringsliv, politikk og organisasjonsliv, sier Oda Bjerkan, som leder UN Global Compact Norges regionkontorer i Norge.

Etableringen av UN Global Compacts kontor i Møre og Romsdal skjer gjennom et samarbeid mellom NEAS, Sparebank1 Nordmøre, Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum. Arbeidet i Møre og Romsdal ledes i dag av Oda Bjerkan, som vil fortsette å være kontaktperson frem til Eirik Kanck tiltrer 1. februar.

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Norgeskontoret ledes av Kim Gabrielli, ble opprettet høsten 2019, og har nærmere 350 bedriftsmedlemmer. UN Global Compact er både verdens og Norges største bedriftsnettverk for bærekraft med over 14.000 bedriftsmedlemmer globalt.