Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Demens kan tredobles verden over innen 2050

Antallet mennesker som lever med demens kan nesten tredobles i løpet av de neste tre tiårene, med mindre det tas akutte skritt for å redusere risikofaktorer som usunn livsstil, advarer en ny studie.

Demens er den syvende største dødsårsaken på verdensbasis, og rammet rundt 57 millioner mennesker verden over i 2019 – mer enn 60 prosent av dem i lav- og mellominntektsland.

Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som melder dette.

Dette tallet forventes å stige til nesten 153 millioner innen 2050 ifølge Global Burden of Disease-studien ved University of Washington, USA, med Afrika og Midtøsten som står for flertallet av alle tilfeller.

Studien som ble publisert 6. januar i The Lancet Public Health sier at økningen i stor grad skyldes befolkningsvekst og aldring, men identifiserer også røyking, fedme, høyt blodsukker og lav utdanning som viktige risikofaktorer som påvirker fremtidige trender.

Emma Nichols, forsker ved Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington og hovedforfatter av studien, sier at en forventet økning i Afrika sør for Sahara kan legge en belastning på «helsevesenet, på familieomsorgspersoner, og på økonomien mer generelt”, så vel som de som er direkte berørt.

Mens forbedringer i tilgang til utdanning anslås å redusere demensprevalensen med 6,2 millioner tilfeller over hele verden innen 2050, kan disse gevinstene bli utslettet av forventet økning i fedme, høyt blodsukker og røyking som forventes å resultere i ytterligere 6,8 millioner demenstilfeller, sier studien.

«Investeringer for å adressere modifiserbare risikofaktorer, oppskalering av tjenester og støtte for å hjelpe de berørte, og fortsatt prioritering av forskning fokusert på å finne effektive sykdomsmodifiserende terapier er nødvendig,» sier Nichols.

Størst økning i Afrika sør for Sahara

Studien som dekker 204 land antyder at den største økningen i prevalens vil skje i det østlige Afrika sør for Sahara, hvor antallet mennesker som lever med demens forventes å stige med 357 prosent fra nesten 660.000 i 2019 til mer enn tre millioner i 2050. Prosent-økningen kan være så høy som 473 i Djibouti, 443 i Etiopia og 396 i Sør-Sudan.

I Nord-Afrika og Midtøsten er det spådd at antall tilfeller vil øke med 367 prosent fra nesten tre millioner til nesten 14 millioner, med store økninger i Qatar (1.926 prosent), De forente arabiske emirater (1.795) og Bahrain (1.048).

Derimot forventes den minste økningen i Asia- og Stillehavsregionen, hvor antall tilfeller er anslått å vokse med 53 prosent fra 4,8 millioner i 2019 til 7,4 millioner i 2050, hovedsakelig tilskrevet forbedringer i utdanning og livsstil.

Globalt er kvinner mer rammet av demens enn menn. I 2019 var forholdet mellom kvinner med demens og menn 100 til 69. Dette mønsteret er forventet å fortsette over de neste 30 årene, ifølge studien.

Forfatterne understreker behovet for å implementere lokalt skreddersydde tiltak som reduserer risikofaktorer, inkludert forskning på nye behandlinger og andre intervensjonsmekanismer for å redusere fremtidig sykdomsbyrde.

I følge medforfatter Theo Vos, også fra IHME, bør spesielt lav- og mellominntektsland implementere retningslinjer som kan dempe demensrisikofaktorer for fremtiden:

«Å sikre at strukturelle ulikheter i tilgang til helse- og sosialtjenester kan håndteres og at tjenestene i tillegg kan tilpasses de enestående behovene til en økende eldre befolkning med komplekse omsorgsbehov, vil kreve betydelig planlegging på både lokalt og nasjonalt nivå», sier Vos.

Kritikk for svakt datagrunnlag og varierende metoder

Forfatterne påpeker at analysen deres begrenses av mangel på data av tilstrekkelig  kvalitet i flere deler av verden, inkludert Afrika sør for Sahara, og av studier som brukte forskjellige metoder og definisjoner av demens.

«Det er definitivt vanskelig å dokumentere og måle demens i mange land i Afrika sør for Sahara», sier Nichols. «Våre estimater bruker all tilgjengelig data, og vi er avhengige av modelleringsstrategier for å generere estimater basert på de beste bevisene som finnes.»

«Ytterligere forbedringer av systemer som er nødvendige for å oppdage og dokumentere demens i disse innstillingene kan føre til forbedringer i estimater og også forbedringer i evnen til å ta vare på individer som er berørt.»

Michael Schwarzinger og Carole Dufoui, stipendiater ved Bordeaux universitetssykehus i Frankrike, som ikke var en del av studien, sa at forfatterne «forenklet mekanismer som forårsaker demens».

«[De] gir apokalyptiske prognoser som ikke tar hensyn til tilrådelige endringer i livsstil i løpet av livet,» sier de i en kommentar knyttet til studien.

«Det er et betydelig og presserende behov for å forsterke en folkehelsetilnærming mot demens for bedre å informere folk og beslutningstakere om passende midler for å utsette eller unngå disse alvorlige anslagene.»


Denne artikkelen er skrevet av SciDev.Net Global. Artikkelen er gjengitt i Transit magasin under Creative Commons Attribution 2.0 lisens. Teksten er oversatt fra engelsk til norsk av Terje Karlsen.

LES OGSÅ

FØLG

1,627FansLik
512FølgereFølg
924FølgereFølg
- Annonse -spot_img

SISTE NYTT