Mohammed Abdullah Al Tamerah mistet to av sine døtre, hans mor, hans bror og to søstre i et luftangrep på huset hans i Amran, Jemen. – Jeg forventet ikke dette. Dette er fryktelig. Aggresjonen er hensynsløs ... den dreper ... De fleste av de som ble drept er barn og kvinner. Foto: Karl Schembri / Flyktninghjelpen
- Annonse -
FIVH søker fundraisere
- Annonse -

I løpet av de fire månedene før mandatet til gruppen som hadde ansvar for overvåkning av menneskerettigheter utløp, ble 823 sivile drept eller såret i krigen. I de påfølgende fire månedene økte tallet til 1535, ifølge tall fra Civilian Impact Monitoring Project.

- Annonse -

FNs menneskerettighetsråd lot være å fornye mandatet til Gruppen av eminente eksperter i oktober. Gruppen var den eneste internasjonale, uavhengige og upartiske mekanismen for å overvåke menneskerettighetsbrudd begått av alle partene i konflikten.

– Da man fjernet dette viktige organet for uavhengig overvåkning av konflikten, økte de grusomme bruddene på menneskerettighetene. Hvem er ansvarlig for drapene på disse barna og familiene? Vi vil sannsynligvis aldri få vite det fordi det ikke lenger finnes noen uavhengig, internasjonal og upartisk overvåkningsmekanisme, sier Erin Hutchinson, landdirektør for Flyktninghjelpen i Jemen.

Flyktninghjelpen etterlyser en fornyelse av mandatet til Gruppen av eksperter, eller en tilsvarende overvåkningsmekanisme.

– FNs medlemsland bør umiddelbart gjeninnsette dette overvåkningsorganet for å sikre at partene i konflikten ikke ustraffet kan fortsette å gjennomføre grove brudd på internasjonal humanitærrett. Dersom ingen er der for å holde gjerningsmennene til ansvar, vil tusenvis av sivile liv fortsette å gå tapt, sier Hutchinson.

- Annonse -
- Annonse -