Håkon Stokland, portrettfoto
Håkon Stokland. Foto: Nina
- Annonse -
FIVH søker fundraisere

(Naturpress) – Vi må se på hvordan vi organiserer samfunnet vårt. Det er der vi må begynne å tenke endringer, sier NINA-forsker Håkon Stokland, i en post på nettsidene til Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Utredningsarbeidet skal gå over tre år.

NINA trekker fram at gjennomgripende endringer er en nødvendig nøkkel for å løse de to sammenvevde krisene vi står i; naturkrisen og klimakrisen, og at dette trolig blir et sentralt tema i arbeidet med den nye naturavtalen som verdens miljøministre skal bli enige om.

– Det dreier seg om grunnleggende endringer i organiseringen av samfunnet og det større systemet, slik at naturen kan bli vektlagt på en helt annen måte enn i dag. For eksempel må vi se på hvorfor politiske prosesser og beslutninger i dag ofte ikke evner å ta hensyn til stemmene som verdsetter natur, og hvordan sektorer som i dag jobber mot separate mål kan bli mer samkjørte, sier Håkon Stokland.

- Annonse -

Stokland er også med på FNs naturpanels utredning om bærekraftig bruk av ville arter, og han leder ei gruppe som heter SHH Network (Social Sciences and Humanities Network), som ble etablert av Naturpanel-sekretariatet i 2020, opplyser NINA.

FNs naturpanel går også under forkortelsen IPBES.

- Annonse -Frontrunner.site

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hovedkontor i Trondheim, og har regionsavdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo. NINA er en uavhengig forskningsstiftelse, hvor oppdragsgivere er Forskningsrådet, EU, offentlig forvaltning og næringsliv. 

LES OGSÅ:

- Annonse -
- Annonse -
Støtt global journalistikk, tegn abonnement på Transit magasin