Russland avslørt av egen «bevis-video»

En video skulle bevise at Russland tok kontroll over en ukrainsk by uten å påføre den ødeleggelser. Faktisk Verifiserbar har analysert videoen og funnet en rekke ødelagte bygninger.