Klimatilpasning: Norge bidrar med 9,5 mill USD mer til småskalabønder

Norge signerte i dag på COP27 en avtale med FNs internasjonale fond for landbruksutvikling (IFAD) om et tilleggsbidrag på (9,5 millioner dollar) for akutt nødvendig klimafinansiering.

Midlene skal støtte fattige småskalabønder i utviklingsland gjennom IFADs største klimatilpasningsprogram.

Norge har forpliktet seg til å tredoble sin støtte til klimatilpasning innen 2025.