- Norge trenger et engasjert og opplyst sivilsamfunn nå mer enn noensinne! Vi håper Norec kan snu i saken og gi støtte til brigadeprosjektet, skriver Larissa Avelar (styreleder) og Millaray Irrabarra og Ingrid Fabiola Moen (nestledere) fra Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Bakgrunnsfoto: Flickr / Diego Correa / CC BY 2.0

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Delta i debatten? Send innlegg til debatt@transitmedia.no.

Landsstyret i Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) stiller seg uforstående til avslaget fra Norec. Solidaritetsbrigadene er et uvurderlig prosjekt med lang historie og konkrete gjennomslag å vise til.

Vi samarbeider med småbonde- og urfolksbevegelser i Brasil, Colombia og Guatemala. Til sammen er det tre ulike typer utvekslinger: Fra nord til sør, fra sør til nord og fra sør til sør. Hvert år har det vært over tretti personer på utveksling gjennom brigadeprosjektet, som har jobbet med spørsmål knyttet til blant annet matsikkerhet, kvinnekamp, urfolk, demokrati og menneskerettigheter.

Hvorfor ønsker ikke Norec å fortsette støtten?

Internasjonal solidaritet er viktigere nå enn noensinne og brigade er solidaritetsarbeid i praksis. Det er helt nødvendig med gjensidig forståelse og meningsutveksling på tvers av landegrenser. Med bevegelser som kjemper for grunnleggende menneskerettigheter og rettferdighet vil vi sammen kunne fremstille bedre løsninger til dagens kollektive utfordringer.

LAG har i over 40 år hatt fruktbare samarbeid med flere av Latin-Amerikas grasrotorganisasjoner, der brigadene har vært en av de viktigste kontaktpunktene for dette.

Hvorfor er det viktig?

Brigadene er en brobygger mellom sosiale bevegelser i Latin-Amerika og Norge, inkludert Sapmi. Det er styrkende for forståelse av den Latin-Amerikanske virkeligheten og Norges posisjon i forhold til regionen.

En stor del av arbeidet til LAG er å følge norske investeringer i Latin-Amerika og formidle nyansert informasjon i et mediebilde som i stor grad nedprioriterer saker om dette. Som organisasjon har det vært essensielt å opprettholde kontakten med organisasjoner og mennesker i områder der det har foregått kritikkverdig investeringsprosjekter, for slik å få andre perspektiver på situasjonen.

Som blant annet politisk rådgivere, bønder, akademikere, journalister, lærere og forfattere har flere tidligere brigadister tatt med seg erfaringene fra oppholdet. Det har bidratt til et mer fakta- og erfaringsbasert forhold mellom Norge og Latin-Amerika på tvers av arbeidsområder.

Et engasjert sivilsamfunn

Vi så fram til å ta imot en brigade den kommende våren, som skulle komme tilbake til Norge med nye erfaringer, oppdatert kunnskap og utvidede perspektiver.

Det er nesten tre år siden siste brigade ble avbrutt av pandemien og vi var nå klare for å fortsette kontakten med våre samarbeidspartnere i Brasil; et land som ikke ulikt resten av Latin-Amerika ble hardt berørt av pandemien og påfølgende økonomiske kriser. Konsekvensene er blant annet økt ulikhet og økt utnyttelse av sårbare grupper og naturområder.

Uten brigadene blir norsk sivilsamfunn og solidaritetsbevegelse et mangfold av erfaringer fattigere. Norge trenger et engasjert og opplyst sivilsamfunn nå mer enn noensinne! Vi håper Norec kan snu i saken og gi støtte til brigadeprosjektet.

Denne kronikken er skrevet av Larissa Avelar (styreleder) og Millaray Irrabarra og Ingrid Fabiola Moen (nestledere) fra Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG).