Disse to ferske forsidene av Charlie Hebdo fikk prestestyret i Iran til å se rødt. Fra v. Anine Kierulf, Roar Hagen og Gérard Biard. Foto: Kjetil Aasmundsson.

(OSLO) Gérard Biard, redaktør i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, holdt lørdag et «foredrag til offentlig forargelse» på gamle Deichman i Oslo.

Arrangør var Human-Etisk Forbund, og foredraget var det første i sitt slag i det som skal bli en årlig hendelse hver 21. januar framover. Det var på denne dato i 1933 at Arnulf Øverland holdt sitt berømte foredrag «Kristendommen – den tiende landeplage», hvoretter han ble anklaget for å brutt den eksisterende blasfemiloven. Men Øverland ble frikjent etter reglene om ytringsfrihet.

Noen timer etter at Biard hadde holdt sitt foredrag i Oslo satte den dansk-svenske ytre høyre-ekstremisten Rasmus Paludan fyr på et eksemplar av koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm. Demonstrasjonen ble beskyttet av politiet, og koranbrenningen førte til at Tyrkia avlyste et NATO-møte med Sverige. I ytterste fall kan brenningen av en liten papirbok føre til at Sveriges innlemmelse i forsvarssamarbeidet NATO blir ytterligere utsatt, i en tid med krig i Europa.

Hendelsen i Stockholm belyste dermed flere av poengene i Biards foredrag i Oslo, og tilfeldigvis på samme dag. I liberale demokratier hvor ytringfriheten står sterkt skal religion fritt kunne hånes og fornærmes, og tilhengerne av religionen krenkes. Men kostnadene kan være uforutsigbare og av og til høye.

Redaktør Gérard Biard i Charlie Hebdo holder sitt foredrag i Oslo. Foto: Kjetil Aasmundsson.

Under det islamistiske terrorangrepet på redaksjonen i Charlie Hebdo i Paris i 2015 ble 11 mennesker drept og 12 såret. I dag jobber redaksjonen i en bunker, og redaktør Gérard Biard har politibeskyttelse døgnet rundt. Biard gav uttrykk for frustrasjon over at fundamentalistiske krefter har påtvunget pressen tilpasninger og selvsensur, selv mange år etter angrepet på Charlie Hebdo og enda lenger siden Muhammed-tegningene dukket opp. Også arrangementet på gamle Deichman foregikk med ekstra sikkerhetstiltak. Sivilt politi og PST var på plass, og publikum måtte passere metalldetektor.

– Er det normalt i et demokrati i fredstid at en satireavis, en meningsavis, en hvilken som helst avis, er tvunget til å leve under beskyttelse? Er det normalt at journaliststaben er tvunget til å møtes bak pansrede dører? Kan vi – med slike forhold – fortsatt snakke om hel og fullstendig pressefrihet? spurte Biard.

– Selvsensur er største trussel

Han mente selvsensur er den største trusselen mot ytringsfriheten i dag. Biard hadde lite til overs for New York Times´ beslutning om å kutte ut politiske karikaturtegninger både i den internasjonale og nasjonale utgaven.

– Selvsagt vil ingen uttale det stygge ordet sensur. Hvis ledelsen i New York Times tok denne beslutningen, var det bare fordi de ikke ønsket å såre noens følelser, særlig de undertryktes. Selvsagt. Det finnes alltid en god grunn. Sensur betyr at intet galt skjer. Den vil ikke forby noe, bare beskytte. Beskytte moral, fedreland, hellige verdier, anstendighet, god smak, institusjoner, ofre, delikate øyne, skjøre ører, tvilsomme karakterer og lidende identiteter, sa Biard.

Han kritiserte fanatisme og puritanisme som fratar mennesker ansvar for seg selv.

– Satire og karikatur er uvelkomment i en verden av absolutt godhet, som religiøse fanatikere og puritanske politikere på både venstre og høyre side fantaserer om. I denne verden av absolutt godhet blir ikke borgerne ansett som ansvarlige voksne som kan akseptere kritikk, bli gjort narr av, bli motsagt, som kan le av seg selv og andre. I stedet anses de som små barn som må beskyttes mot alt smittsomt. Barn som selvsagt hverken kan tegne, skrive eller diskutere.

– Deler av venstresiden kaller oss for fascister

Charlie Hebdo er selverklært tilhørende venstresiden i Frankrike, men både venstresiden og antirasist-miljøet fikk sitt pass påskrevet av Gérard Biard.

– Det er antirasistene som er rasister. De antar at muslimer ikke har humor, eller ikke kan lese, sa Biard, som kunne fortelle om uventet støtte – og motsatt – i sitt hjemland.

– Charlie Hebdo får nå gratulasjoner fra Front National. Vi har ikke bedt om det!, sa Biard til munterhet fra publikum. Han la til:

– Deler av venstresiden kaller oss nå for fascister.

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, bekreftet i den påfølgende panelsamtalen at forholdene for pressen i Norge ikke er upåvirket av karikaturstriden, selv i dag:

– Vi har en mulig kjølende effekt av angrepet på Charlie Hebdo og Jyllandsposten. Det er en risiko for at vi i pressen føler på frykt, sa Steiro og fikk følge av sin tegner Roar Hagen som svarte dette da han ble utfordret på hvor langt han var villig til å gå i sine tegninger:

– Vil du ha dette i livet ditt – at familien må ha politibeskyttelse, at du kan bli overfalt på vei til jobben eller butikken?

HELE TALEN som Gérard Biard holdt kan du lese på denne lenken: “Øverland-foredraget”, Oslo, 21 January 2023