Greta Thunberg kommer til Oslo for å støtte Fosen-demonstrasjonen

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg vil slutte seg til demonstrasjonen mot vindturbinene på Fosen i regjeringskvartalet mandag.

Greta Thunberg, her holder hun tale under klimastreiken foran Riksdagen, Berlin, 24.09.21 - Foto: Wikimedia / Stefan Müller / CC BY 2.0

Det opplyser organisasjonene NSR-Nuorat og Natur og Ungdom.

Leder Elle Nystad i NSR-Nuorat er en av de 13 aksjonistene som siden torsdag har oppholdt seg inne i resepsjonsområdet i bygget der Olje- og energidepartementet ligger. Blant demonstrantene er også artisten Ella Marie Hætta Isaksen.

Nystad sier til NTB at de vil bli værende i bygget til de enten blir båret ut eller til regjeringen bestemmer at vindturbinene skal rives.

Mandag planlegges en større demonstrasjon der målet er å blokkere inngangene til hele bygget. Da er altså Thunberg ventet å komme.

Flere hundre mennesker samlet utenfor OED
Søndag 26. februar ble det arrangert støttemarkering utenfor Olje- og energidepartementet. Foto: Natur og Ungdom / Rasmus Berg

Menneskerettighetsbrudd

Nystad sier at aksjonistene er overveldet av den økende støtten og gleder seg over at den svenske klimaaktivisten vil slutte seg til.

– Akkurat nå vendes verdens oppmerksomhet mot Norge, og den norske stat kan ikke lenger begå menneskerettighetsbrudd i fred, sier Nystad.

Søndag var en rekke demonstranter samlet på utsiden av departementet, og sametingspresident Silje Karine Muotka var ventet på besøk samme kveld.

Portrettfoto, Silje Karine Muotka
Silje Karine Muotka Foto: Åse M.P. Pulk / Sámediggi

– Jeg skal gjennomføre et møte med olje- og energiminister Terje Aasland på torsdag, og jeg forventer at departementet tar kravet om at menneskerettighetsbruddet skal opphøre på alvor, og at de forbereder seg grundig til dette møtet, sier Muotka i en pressemelding fra Natur og Ungdom.

SE BILDER: Fire døgn med samisk aksjon i Olje- og energidepartementet

Aksjonen begynte morgenen torsdag 23. februar, som markerte 500 dager siden Fosen-dommen falt i storkammeret i høyesterett. De unge samiske aktivistene aksjonerer for at regjeringen iverksetter tiltak for å stanse menneskerettighetsbruddet mot samene. Aktivistene krever at vindturbinene på Fosen rives og landet tilbakeføres til reindrifta. 

Beslutning først om et år?

Det kan ta opptil et år før regjeringen vil fatte noen beslutning i saken, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK.

– Vi må vurdere både sommerbeite, vinterbeite og hvordan den totale belastningen er for reindriftsnæringa. Da trenger vi noe tid, kanskje opptil et år, for å danne grunnlag for å fatte et nytt vedtak som ikke bryter med urfolks rettigheter over tid, sier han.

Demonstrasjonen er en protest mot vindturbinene på Fosen i Trøndelag, som ifølge Høyesterett er satt opp i strid med samenes rettigheter.

SV krever nå at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer til Stortinget og redegjør for saken.

– Det er helt utrolig at regjeringen, over 500 dager etter at Høyesterett kom med sin klare dom, fortsatt ikke har sørget for å få slutt på dette menneskerettighetsbruddet, sier SVs Lars Haltbrekken til TV 2.