Løse kanoner

Annonse
IMG_6283.JPG
Ola Borten Moe argumenterer. Flankert av Asmyhr fra Frp og Kongshaug fra Venstre. Foto: Terje Karlsen.

Jeg besøkte seminaret Mat og industri i dag i håp om relevans for min reportasje om landbruk og klimautslipp.

Landbruket som årsak til klimautslipp ble ikke aldri nevnt, men Leif Helge Kongshaug lanserte derimot landbruket som en del av løsningen.

– Vi har et spesielt ansvar for å produsere egen mat – kortreist mat, sa venstrerepresentanten.

Det er god klimapolitikk å servere norske forbrukere kortreist mat. Det har Kongshaug rett i.

Men husdyrhold står for 20 % av verdens klimagassutslipp, og i følge Helsedirektoratet har har kjøttforbruket i Norge har økt med 40 % siden 1989. Da er transportenavstand ikke alene nok til å redusere landbrukets CO2-utslipp – vi må også endre forbruksvanene.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

Krf-politiker Line Henriette Holten Hjemdal mente at den viktigste miljøutfordringen landbruket står overfor er den kommende temperaturøkningen:

– Dette må vi ta inn over oss – vi vil få en annen type produksjon, sa hun, uten overhodet å nevne landbruket som en stor årsak til klimautslippene. Holten Hjemdal; dette er på nivå med Øystein Hedstrøms problemer med drivhusene.

Klimaproblemetfikk hederlig omtale på seminaret. Utover dette ble ingenting konkret nevnt.

Ola Borten Moe hevdet at landbruksdepartementets kommende klimamelding vil øke kunnskapsnivået om temaet – og meldingen vil presentere konkrete tiltak. Vi venter i spenning, men velger å ha lave forventninger.

Et voksende økologisk marked

Det var lovende å høre industriledere snakke om økologisk, trygg, etisk og miljøriktig mat som et voksende marked.

Konsernsjefene som besøkte arrangementet fortalte villig om problemer de har med avgifter og vanskelige rammebetingelser, men de fortalte også om det markedspotensialet vi har i Norge for trygg og sunn mat.

– Folk er stadig mer opptatt av økologi og spørsmål omkring mat og energi, sa Øyvind Fylling-Jensen, adm.dir hos Nofima Mat.

Han fortalte om miljøfokus og miljøansvar som har kommet som et markedssegment det siste tiåret. Nofima opplever stadig økende etterspørsel etter økologisk mat. Mattrygghet er et annet aspekt:

– Svineinfluensaen har umiddelbart påvirket både aksjekurser og omsetning, fortalte Fylling-Jensen.

Göran Thörn fra bakervare-produsenten French Bakery viste til at de helt bevisst satser på miljøfokus for å nå sin målgruppe – kortreist mat og fokus på bruk av tilsetningsstoffer er en del av ingrediensene.

Når økologi betyr penger inn i kassa så snakker også konsernledelsen fra hjertet.

Kjøttbransjen er lokomotivet

Det er allikevel kjøttbransjen som er matvareindustriens gigant.

– Kjøttindustrien har de mest positive utsiktene for 2009, fortalte Johanne Kjuus fra NILF.

Hun holdt et innlegg om utviklingstrender og forventninger for 2009.

– Kjøtt- og drikkevareindustrien har størst tro på produksjonsvekst for 2009. Og det er kun kjøttindustrien – sammen med konservesindustrien – som planlegger investeringer i 2009, fortalte Kjuus.

Allikevel, det var kjøttprodusenten Norturas Geir Olav Opheim som kom med de skarpeste meldingene overfor politikerne i salen.

– Politikerne må ta regninga for ønsket om å opprettholde et landbruk over hele landet, sa Norturas Geir Olav Opheim, og ga inntrykk av at finanskrisa ristet Nortura i grunnvollene.

Han fortalte samtidig stolt om investeringsønsket og -villigheten i Trøndelag. Der kommer det nye produksjonsanlegg. Og gamle anlegg skal legges ned.

Med andre ord, Nortura har økonomiske muskler til investeringer – også i nedgangstider.

Løse kanoner

Arne L. Haugen, medlem av næringskomiteen på Stortinget. Foto: Arbeiderpartiet.

Regjeringens største kritiker kom i dag fra Arbeiderpartiet:

– Finansdepartementet er en løs kanon på dekk – og leverer stadig kreative løsninger for inntektsbringende aktivitet, lirte næringspolitiker Arne Haugen (Ap) fra seg på seminaret i dag.

Paneldebatten etter innleggene ble preget av en løs kanon fra AP. Han ga klart uttrykk for uenighet med politikken som føres fra Finansdepartementet.

Haugen er Arbeiderpartiets representant i næringskomiteen på Stortinget. Mon tro om han holder høyere kvalitet der. For i denne forsamlingen ble han overhodet ikke tatt alvorlig.

En klapp på skuldra

Mat og industri er et seminar hvor industriledere klapper hverandre på skuldra, og hvor politikere stiller opp for å klappe industrilederne på skuldra. Alt i regi av landbruksforskerne i NILF.

Nytteverdien av selve seminaret er antagelig begrensa, men seminaret arrangeres som en lansering for rapporten ved samme navn – Mat og industri.

Det kom ingen overraskelser fra toppene

Like betingelser mellom konkurrenter i markedet, forutsigbarhet overfor det offentlige, den evig høye norske råvareprisen og konkurranseevnen overfor importvarer. Dette var temaer Nortura og Orkla frontet høyt.

Orkla var representert ved direktør Håkon Mageli. Han mante til reduserte tollsatser og lavere råvarepriser.

[ad]

Støtt Transit Magasin
Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi trenger din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er å tegne et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Det er også mulig å gi engangs støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!