FN oppfordrer Sverige og Storbritannia til å oppheve forvaringen av Julian Assange

Annonse

FNs menneskerettighetsekspert Alfred da Zayas ba denne uken Storbritannia og Sverige om å akseptere funnene og anbefalingene fra FNs arbeidsgruppe om vilkårlig forvaring om Julian Assange.

Wikileaks-grunnlegger founder Julian Assange. Foto: Skjermbilde fra OHCHR video.
Wikileaks-grunnlegger founder Julian Assange. Foto: Skjermbilde fra OHCHR video.

Zayas er FNs uavhengige ekspert på internasjonal orden. Han bemerket i en pressemelding 15. februar at en rettferdig og bærekraftig internasjonal orden forutsetter at stater respekterer, promoterer og følger de standardene som settes i menneskerettighetskonvensjonen.

«Varslere spiller en nøkkelrolle i arbeidet med beskyttelse av menneskerettighetene i det tjueførste århundret. Dette er en tid da hemmeligholdskultur, avtaler som gjøres bak lukkede dører, feilinformasjon og mangel på tilgang på informasjon, overvåking av individer á la 1984, trusler og selvsensur fører til store brudd på menneskerettighetene.» sa Zaya i følge FNs informasjonskontor for Vest-Europa.

FNs arbeidsgruppe om vilkårlig forvaring mener at forvaringen av Julian Assange bryter med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Arbeidsgruppen har derfor bedt Storbritannia og Sverige om å sørge for hans sikkerhet og fysiske integritet, tilrettelegge hans rettighet til fri bevegelse. Arbeidsgruppen ber også landene om å betale ham kompensasjon.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

«Spesielt de statene som beskriver seg selv som kjempere for menneskerettighetene bør gå foran med et godt eksempel selv om de ikke er enig i FN-panelets anbefalinger», sa Zaya.

«Den internasjonale orden styrkes når alle stater ikke bare følger de bindene traktatene de har forpliktet seg til, men også FN-organenes anbefalinger,» la Mr. de Zayas til.

FNs menneskerettighetsekspert Alfred da Zayas.
FNs menneskerettighetsekspert Alfred da Zayas. Foto: UN Photo / Amanda Voisard.

«Det er viktig at land som selv aktivt peker finger på andre land aksepterer FNs avgjørelser når det handler om dem selv. Det handler om intellektuell ærlighet. Hurtig implementering av arbeidsgruppens anbefalinger vil sette et eksempel for resten av verden,» konkluderte Mr. de Zayas.

Kilder:

Les om saken hos FNs informasjonskontor for Vest-Europa.

Les om saken hos UN News.

 

Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere faktabasert kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi står opp for kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. For å kunne være nettopp denne uavhengige publikasjonen så trenger vi din støtte. Det beste bidraget du kan gi er å tegne et abonnement. Du får 10 dagers gratis prøvetid, og du får to måneder gratis om du bestiller årsabonnement. Bestill på denne lenken, eller benytt knapp nedenfor. Om du ikke ønsker et abonnement så er det mulig å gi et støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!