Dette er landene hvor forurensning er mest dødelig

Annonse

Nesten ni millioner mennesker rundt om i verden dør hvert år av forurensning. En ny studie fra The Lancet beskriver de globale konsekvensene av forurensning.

Tre ganger fler dør av forurensning enn av AIDS, tuberkulose og malaria til sammen. Rapporten viser at i enkelte land er forurensningsrelaterte sykdommer årsak til mer enn 1 av 4 dødsfall.

gr8_lrg
Antall dødsfall per 100 000 innbyggere som er forårsaket av miljøforurensning,  2015. Illustrasjon: The Lancet.

Rapporten fra The Lancet Commission on pollution and health ble publisert 19. oktober 2017, med støtte fra både EU, FN og også Helsedepartementet. The Lancet er et britisk medisinsk tidsskrift.

Hvor skjer dødsfallene?

India og Kina er verdens mest folkerike land og er de to landene med flest forurensningsrelaterte dødsfall. Av de ni millioner dødsfallene relatert til forurensning i 2015, var 2,5 millioner i India og 1,4 millioner i Kina.

Forurensning er et globalt problem, men byene er hardest rammet. Den raske urbaniseringen som skjer i India og Kina nå kan forklare hvorfor forurensning er så dødelig akkurat her.

Det er helt gratis: Ved å registrere deg med Vipps får du våre nyhetsbrev rett i innboksen 1-2 ganger per uke. Dette er en enkel støtte fra deg, og vi får flere faste lesere. Registrer deg med Vipps, helt gratis. Tusen takk!
Registrer deg med med Vipps Logg inn uten passord med Vipps!

Rapporten fra The Lancet sier at

  • 55% av verdens befolkning bor i byer
  • byer står for 85% av den globale økonomiske aktiviteten
  • byer konsentrerer mennesker, energiforbruk, byggaktivitet, industri og trafikk

Forurensning kan være ekstremt dødelig. Men høyinntektsland har klart å forbedre luft- og vannkvalitet samtidig med økonomisk vekst. Høyinntektsland har klart å redusere befolkningssykdommer knyttet til forurensning, selv når inntektene øker.

Nøkkelen er en effektiv politikk, skriver The Lancet:

«Mange av strategiene for forurensningskontroll som har vist seg å være kostnadseffektive i høyinntekts- og mellominntektsland, kan eksporteres og tilpasses byer og land på alle inntekstnivåer. Disse strategiene er basert på lov, politikk, regulering og teknologi, er vitenskapsdrevet og fokuserer på vern av folkehelse.»

Forurensning og bærekraftig utvikling

IMF advarer mot økende ulikhet i nettopp India og Kina, og at høy økonomisk vekst ikke reduserer ulikhet.

The Lancet påpeker at forurensningen som er skapt av denne økonomiske veksten også forverrer ulikheten:

«Forurensning rammer uforholdsmessig de fattige og de sårbare. Nesten 92 % av forurensningsrelaterte dødsfall forekommer i lavinntekts- og mellominntektsland, og i land på alle inntektsnivåer er sykdom forårsaket av forurensning mest utbredt blant minoriteter og marginaliserte. Barn har høy risiko for forurensningsrelatert sykdom, og til og med ekstremt lave doser forurensning tidlig i barndommen kan føre til sykdom, funksjonshemming og død».

En versjon av denne artikkelen ble først publisert av UN Dispatch, den 27. oktober.

Se også: Her er rapporten fra The Lancet

Kjære leser. Vårt mål i Transit Magasin er å levere faktabasert kvalitetsjournalistikk om globale spørsmål. Vi står opp for kritisk og uavhengig global journalistikk, uten partipolitiske tilknytninger. I våre spalter får du møte folk verden rundt, gjennom reportasjer skrevet av vårt nettverk av journalister, basert i alle verdensdeler. For å kunne være nettopp denne uavhengige publikasjonen så trenger vi din støtte. Det beste bidraget du kan gi er å tegne et abonnement. Du får 10 dagers gratis prøvetid, og du får to måneder gratis om du bestiller årsabonnement. Bestill på denne lenken, eller benytt knapp nedenfor. Om du ikke ønsker et abonnement så er det mulig å gi et støttebeløp. Tusen takk for ditt bidrag!