Soldater bærer EU-flagget i en seremoni utenfor Europaparlamentet i 2014. Foto: Flickr / CC BY-NC-ND 2.0 / European Union - European Parliament
- Annonse -
FIVH søker fundraisere

Denne kronikken stod på trykk i VG 14. november, og er skrevet av Silje Bjellvåg, Mads A. Danielsen, Ingrid Kylstad, Espen Larsen-Hakkebo, Jomar Sæterøy Maridal, Olav Mydland og Tonje Orseth, initiativtakere til Tja til EU, en nettside for fornyet EU-debatt.


Norge taler ofte varmt om vårt forsvarssamarbeid med EU, men rygger i det stille unna. Dette svekker vår forsvarsevne og sikkerhet, når EU etter mandagens toppmøte sprinter fra oss i forsvarspolitikken.

EU bryter nye grenser. I kjølvannet av Brexit har det kommet en ny dynamikk i EU-samarbeidet. Britenes uttreden har styrket de gjenværende 27 medlemmenes ønske om å handle sammen – ikke minst på forsvarsfronten.

Mandag ble 23 medlemsland enige om å etablere et permanent forsvarssamarbeid i EU-regi, såkalt Permanent Structured Cooperation, eller «PESCO».

14521113746_d097c9d01a_o
Soldater bærer EU-flagget i en seremoni utenfor Europaparlamentet i 2014. Foto: Flickr / CC BY-NC-ND 2.0 / European Union – European Parliament

PESCO er i første omgang et nytt felles ambisjonsnivå og rammeverk for økte forsvarsinvesteringer, kapasitetsutvikling og krisehåndtering.

- Annonse -Frontrunner.site

Men for pådriverlandene Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Spania og Finland er det også et viktig skritt mot et felles forsvar i Europa.

Farlig trend

Norge går andre veien. De siste årene har Norge sakte men sikkert sklidd ut av EUs arbeid med en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Vi har tidligere deltatt i flere av EUs sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner og tre ganger bidratt til den nordiske stridsgruppen (Nordic Battlegroup) som har vært en del av EUs innsatsstyrker. Det gjør vi ikke lenger: våre tidligere nordiske battlegroup-partnere går nå sammen med Tyskland og Nederland – uten Norge.

På samme måte risikerer Norge å falle ut av nye europeiske initiativer innenfor kapabilitetsutvikling, som droner, satellittsamarbeid, logistikk og cyberforsvar.

Norge kalte i år hjem en av Forsvarsdepartementets utsendte ved EU-delegasjon i Brussel, og det har gått så langt at Norge ikke lenger møter eller blir invitert når EUs forsvarsministre treffes til uformelle samtaler.

NATO-EU samarbeid

Ryggmargsrefleksen til mange i Forsvarsdepartementet, generalstaben og til dels Utenriksdepartementet er at ethvert skritt fremover i EU er et skritt tilbake for NATO. Slik er det ikke.

Det er ingen tvil om at NATO forblir rammen for Europas kollektive forsvar. Samtidig får EU en stadig viktigere rolle i krisehåndtering, ikke minst i Middelhavet og i Afrika, hvor sikkerhet og migrasjonsutfordringer som også direkte berører Norge står i kø.

I mellom territorialforsvaret og krisehåndtering står vi også overfor et nytt sikkerhetsparadigme som NATO og EU må fylle sammen: et hybrid trusselbilde, med glidende overganger fra ytre til indre sikkerhet.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har gjentatte ganger understreket at han vil gjøre alt han kan for å styrke EU-NATO samarbeidet. I møtet med morgendagens utfordringer er EU en av Europas to store sikkerhetsaktører, ved siden av – og i samspill – med NATO.

- Annonse -

Nå må vi ikke sove

I forsvarspolitikken er det de lange linjer som trekkes opp som teller. De neste fire årene er viktige.

Med Frank Bakke-Jensen har Norge fått en forsvarsminister med Europa- og EU-erfaring. Det er en god nyhet. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har selv vært forsvarsminister.

Norges nye EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland skrev nylig i Aftenposten at hun skal fornye Norges EU-strategi etter Brexit. Som tredjeland kan ikke Norge være med på alt, men selv britene vil nå være med på et styrket EU-forsvar – til tross for at de er på vei ut av EU.

Denne trioen må nå snu den norske trenden. En av deres fremste oppgaver de neste fire årene er å sikre Norges forankring innenfor EUs forsvarssamarbeid.

- Annonse -
- Annonse -
Støtt global journalistikk, tegn abonnement på Transit magasin