Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Foto: Krf
dag-inge-ulstein1
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Foto: Krf

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein prioriterer Det grønne klimafondet som finansieringskanal for norsk klimainnsats i utviklingsland i de kommende årene. 

– Det legges opp til å øke bidraget til fondet fra 400 millioner til 800 millioner kroner per år fra 2020. Det grønne fondet har levert gode resultater så langt og er en viktig kanal for å bidra til gjennomføring av Paris-avtalen, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Norge arrangerte påfyllingsmøte for fondet i Oslo 4. – 5. april. 

– De globale klimaendringene er en av de største utfordringene vi står overfor og truer vår mulighet til å nå bærekraftsmålene. Norge skal være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Det grønne klimafondet er viktig for å bidra til Paris-avtalens mål om at global temperatur ikke øker med mer enn to grader og til at de mest sårbare landene får større motstandsdyktighet mot klimaendringene, sier Ulstein.

Det grønne klimafondet ble opprettet av FNs klimakonvensjon i 2010. Fondet skal være en sentral kanal for klimafinansiering til utviklingsland. 

Annonse
Arabiske filmdager viser det beste fra og om den arabiske verden.  Festivalens 11. utgave blir heldigital og går av stabelen 11.–17. mars på digital.arabiskefilmdager.no.
Arabiske filmdager 11.-17.mars

Det grønne klimafondet vil stå for en stor del av finansieringen som er nødvendig for å nå målet om å mobilisere 100 milliarder dollar årlig innen 2020 til klimatiltak i utviklingsland. Fondet har så langt godkjent 102 prosjekter i 97 land med en samlet støtte på omtrent 5 milliarder dollar.

Norge har hittil bidratt med 1,6 milliarder kroner til fondet i perioden 2015-2018, av de til sammen om lag 88 milliarder kroner som ble lovet i støtte for perioden 2015-2018. Prosessen for å fylle på fondet for perioden 2020-2023 startet med møtet i Oslo 4.-5. april 2019.

Kjære leser. Vi har ingen millionærer i ryggen. Våre lesere er våre viktigste støttespillere, nå trenger vi din støtte for å kunne levere mer kritisk og uavhengig global journalistikk. Det beste bidraget er et abonnement ved å benytte en av knappene nedenfor. Tusen takk!