I rapporten anbefaler organisasjonens utviklingskomité at det norske utviklingssamarbeidet bør støttes av et forbedret organisatorisk oppsett med større grad av strategisk ledelse og en styrket resultat-, kunnskaps- og risikostyring.

Får ros for bistand til de minst utviklede landene

Lederen for OECDs utviklingskomité, Susanna Moorehead, lanserte rapporten i slutten av forrige måned, sammen med utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

– Norge er en solid utviklingspartner og en konsistent, global leder i arbeidet for å fremme bærekraftig utvikling, sa Moorehead i forbindelse med lanseringen.

Norge får ros for et generøst bistandsbudsjett og for å nå FNs mål for bistand til de minst utviklede landene. Videre får Norge anerkjennelse for støtte til sivilt samfunn og næringsutvikling, etablering av Kunnskapsbanken for faglig samarbeid, evaluering av bistanden og for  den humanitære innsatsen. Samtidig inneholder rapporten tolv anbefalinger om hva som kan forbedres.

– Denne rapporten kommer svært betimelig. Den treffer spikeren på hodet når den sier at «institusjonelle ordninger har ført til overlapping og ineffektivitet». Observasjoner og anbefalinger i rapporten vil være nyttige innspill til reformen av bistandsforvaltningen, sier utviklingsminister Ulstein.

Ber om helhetlige visjoner til grunn for prosjektene

OECD mener Norge bør bygge systemer for i større grad å sikre at prosjekter og programmer er i tråd med helhetlige visjoner og politikk, fange opp og benytte kunnskap, samt styrke resultatbasert ledelse.

– Dette er gode anbefalinger på områder der vi er i ferd med å innføre nye og bedre systemer, sier Ulstein.

Oppfordrer til bruk av multilaterale organisasjoner

Rapporten oppfordrer Norge til i større grad å innrette støtten via multilaterale organisasjoner og fond slik at den ikke bidrar til fragmentering, men heller styrker det multilaterale systemet.

– Dette er et sentralt tema i stortingsmeldingen om Norges interesser i multilateralt samarbeid, som legges frem i nær fremtid, sier utviklingsministeren.

OECD evaluerer medlemslandenes utviklingspolitikk hvert femte år. Formålet med gjennomgangene er å bidra til økt kvalitet, effektivitet og effekt i utviklingssamarbeidet. Polen og Storbritannia har stått for gjennomgangen sammen med OECD-sekretariatet.