– Med dette forbudet er Indonesia i ferd med å bli en global leder i kampen mot avskoging av livsviktig tropisk skog. De reduserer avskogingen og tar med dette et svært viktig grep for å få ned avskogingen i Indonesia ytterligere, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Det permanente forbudet kommer etter et midlertidig, toårig hogstforbud som først ble innført i 2011, under den forrige presidenten. Hogstforbudet har blitt fornyet tre ganger.

– Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at verden er helt avhengig av å bevare naturskog og redusere omgjøring av skogarealer betraktelig hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen og dermed unngå farlige klimaendringer. Et tiltak som Indonesia nå innfører er derfor svært viktig, også for vårt globale klima, sier Elvestuen.